Nyheter

13 000 nye innbyggere til Klepp

Flere spennende utbyggingsprosjekter er allerede i gang i Klepp kommune. Orstadbyen og Tjøtta gård begynner å ta form. Til sammen skal det bli plass til omlag 13 000 nye innbyggere og 4500 nye boliger.

Dato: 5. september 2018 |

Klepp kommune har hatt en befolkningsvekst på 32,3 % fra 2000 til 2013. Utbyggingen på blant annet Orstad og Tjøtta vil bidra med å gjøre Klepp kommune til en attraktiv kommune å bo og leve i for både tilflyttere og de som allerede bor her. Orstad blir mer sentralt, spesielt med den planlagte veiforbindelsen fra riksvei 44 i vest til E39 ved Bråstein­­­­­.

Klepp vokser

Høy aktivitet i Jærregionen og høye bostedpriser i de urbane områdene på Nord-Jæren har ført til en økning av tilflyttere til Klepp. Med årlig vekst på 2,5 prosent og et snitt på 2,5 personer per bosted fører dette til et økt behov for flere bosteder frem til 2025. Det er også startet utbygging på Pollestad, Klepp stasjon, Nordlysvegen og Bybåndet sør – som omfatter arealer fra Ganddal i nord til Lye i sør som skal bygges ut de neste 30 årene.

Næringssjef Kåre Strand i Klepp kommune forteller at de ser en tydelig utvikling i retning av at folk ønsker å bo, arbeide og gjøre sine innkjøp uten å bruke for mye tid på reising.

Kåre Strand er næringssjef i Klepp kommune (Foto: Nina Kalvatn Opsahl - Jærbladet).

Kåre Strand er næringssjef i Klepp kommune (Foto: Nina Kalvatn Opsahl – Jærbladet).

– Nye boligfelt i Klepp vil derfor bety flere som handler på Jæren og flere som søker arbeid her. Utbyggingen vil ha en tydelig positiv effekt på handelen på Jæren, og på sikt også legge grunnlaget for at nye produksjonsbedrifter etablerer seg sør for Sandnes.

Det største området for boligbygging er på Orstad og skal huse om lag 10 000 innbyggere. Orstad har i dag omlag 2 200 innbyggere. I dag er området er preget av industri og næringsvirksomhet. Nærheten til Øksnevadporten gjør at området ligger til rette for å få et godt tilbud inn i kollektivtrafikken. Det er også her kommunen har størst potensial for videre utbygging i fremtiden. På sikt vil det også komme både skole og barnehage i området.

Tar vare på jordbruket

Tjøtta Gård vil få 1000 nye boliger og 3000 nye innbygger i Klepp kommune, som får nyte godt av Brynes fasiliteter. I dag bor det om lag 2000 innbyggere i området. Et areal langs Nordlysvegen er lagt inn som bostedareal. Her vil det også bli behov for flere barnehageplasser når nye bostedsområder bli bygget ut.

Utbyggingen på Jæren styres i stor grad av føringer gitt i Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Her teller jordvern og klima svært mye.

– Det er derfor viktig å bygge rundt etablerte sentrum med bra kollektivdekning, slik at det ikke brukes arealer til å bygge opp nye handlesenter og veier til nye boligområder. Målene er å redusere nedbygging av den beste landbruksjorden, samtidig som de fleste av oss må redusere bruken av privatbil og reise mer kollektivt. Derfor er det i en regional sammenheng rett å bygge ut rundt Bryne på arealer som ikke er den beste landbruksjorda, forteller Næringssjefen.

Godt samarbeid

Tjøtta Gård er utviklet av Tjøtta Utbyggingsselskap AS som eies av Jadarhus, Team Bygg og Tomtespesialisten. Ideen om en felles utvikling av området, bygger på gode relasjoner og bred kunnskap om boligutvikling, hver for seg, og i tidligere samarbeid. Her kommer det leilighetsblokk, leilighetsbygg på to etasjer, rekkehus og eneboliger i ulike størrelser. Første spadestikk ble nylig tatt og utbyggingen er i gang.

– For meg som jobber i Klepp kommune ser jeg Jæren som et sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og tenker derfor at det som er godt for Jæren også er godt for Klepp, avslutter Strand.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere