Nyheter

Livskvalitet og god helse er eit viktig fokus for Time kommune

Å ha ein god jobb er vel og bra, men det viktigaste er å ha eitt godt liv. På Jæren er det lagt til rette for ein aktiv og positiv livsstil.

Dato: 10. mars 2017 |

Time kommune ønsker å vera ein attraktiv kommune å leva i. Me har blant anna  god tilrettelegging for friluftsliv, trening og idrett. Eitt eksempel er Time kommune sin kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2026, som nå er vedtatt.

Målet vårt er å ha innbyggjarar med livskvalitet og god helse. Me ønskjer å leggja tilrette for at alle kan få tilstrekkeleg fysisk aktivitet og eitt bredt aktivitetstilbod. Me skal ha gode arenaer for organisert og uorganisert fysisk aktivitet for barn og unge.

Ønsker du å sjå nærare på kommuneplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2016, så finn du det på www.time.kommune.no .

 

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere