Ledige stillinger

Kyrkjelydspedagog/ Trusopplærar, 2.gangsutlysning for Den norske kirke, Hå Kyrkjelege Fellesråd

Den norske kirke, Hå Kyrkjelege Fellesråd

Store Ring 53
4360 VARHAUG

Varhaug kyrkje ligg sentralt på Jæren mellom bygdene Varhaug og Vigrestad. Kyrkja har kyrkjestove tett ved, som ein nyttar til trusopplæringstiltak m.m.

Varhaug sokn har rundt 6900 innbyggjarar.
Ein har samlokalisert kontor med Ogna sokn og kyrkjeverjekontoret.    
Soknet har tilsatt Dagleg leiar, sokneprest, organist, kateket, kyrkjelydspedagog, kyrkjetenar.

Kyrkjelydspedagog/ Trusopplærar, 2.gangsutlysning

Presentasjon av stillinga:
Kyrkjelydspedagogen har ansvaret for trusopplæringsarbeidet i Varhaug sokn for alderen 0-13år. Det er utarbeidd trusopplæringsplan som ein arbeider etter.

Dei fleste av tiltaka vert utførde i Varhaug kyrkje. Ein har eit nært samarbeid med menighetspedagog i Ogna sokn og kateket.

Stillinga er fleksibel og du får stor frihet til å planleggje arbeidstida di sjølve.

Kontoret er i nye kontorlokaler på Varhaug kyrkjekontor.

Noko kvelds-og helgearbeid må påreknast.

Arbeidsoppgåver

 • Leie og gjennomføre ulike trusopplæringstiltak, etter trusopplæringsplanen, slikt som Lys Vaken, tårnagentar, Kode B,dåpsskulem.m.
 • 24 hours festival
 • Samarbeid skule-barnehage
 • Familiegudstenester

Kvalifikasjonar

 • Pedagigisk utdanning som lærar eller barnehagelærar.

Personlege Eigenskapar

 • Du er fleksibel og lett å samarbeida med
 • Du er initiativrik, kreativ og strukturert
 • Du må trivast i møte med barn, unge og friviljuge.
 • Evne og lyst til å formidle til barn.
 • Personleg eignethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

 • Løn etter avtaleverket, Pensjons- og forsikringsordningar i KLP.
 • Varierte arbeidsoppgåver og planleggjing av eiga arbeidstid.
 • Godt og triveleg arbeidsmiljø
 • Gode og kreative medarbeidarar.

  Anna:

 • Opplysningar om samlivsform kan bli innhenta og vektlagt ved tilsetjing (jfr. AML§13.33 og Diskr.lova §16).
 • Det må fremleggjast barneomsorgsattest før tilsetjing kan skje.

Kontaktinformasjon

Svein Olav Nesse, Kyrkjeverge, 92022874

Arbeidsstad

Store Ring 53
4365 Varhaug

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Den norske kirke, Hå Kyrkjelege Fellesråd

Ref. nr.:3941985280
Stillingsbrøk: 60%
Deltid, Fast
Tal på stillingar: 1
Søknadsfrist: 20.01.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3941985280&company_id=1334071401&culture_id=NN-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]
*Den norske kirke.

Stillingsnummer: 1119-2018-09-42 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra arbeidsgiver

employer: Den norske kirke, Hå Kyrkjelege Fellesråd

job_industry: [Religiøst arbeid]

job_function: Menighetspedagog

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere