Ledige stillinger

Bukerstyrt personlig assistent for Hå kommune

Hå kommune

4360 VARHAUG

Hå kommunes administrasjonssenter ligger på Varhaug, ca. 40 minutter med tog fra Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggere, velfungerende skoledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbud og gode levekår. I tillegg til et rikt og variert kultur- og idrettstilbud finner man flotte tur- og friluftsområder. Hå kommunes visjon er «Me løfter i lag». Våre verdier er Åpen, Driftig og Stolt.Vi ønsker oss medarbeidere som kan identifisere seg med vår visjon og våre verdier!

Bukerstyrt personlig assistent

I enhet for funksjonshemmede har vi behov for personer som kan være brukerstyrte personlig assistenter, fast ansatte og tilkallingsvikarer. Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand på, for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA skal bidra til å gi mennesker med assistansebehov mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv. Som assistent i en BPA ordning, er det bruker selv som er arbeidsleder, og fordeler arbeidsoppgaver i henhold til gjeldene vedtak og lovverk.

Vi søker


Du som har engasjement, kompetanse og erfaring i å yte gode tjenester til våre brukere, og som ønsker å gjøre en forskjell for andre. Vi søker etter assistenter til ei jente med fullt bistandsbehov. Hun bor hjemme sammen med mor, far og søsken. Huset er godt tilrettelagt med hjelpemidler, samt en egen del med soverom, bad og oppholdsrom. Grunnet varierende dagsform er det viktig at du håndterer at dagene er forskjellige.

Fra 1.1.19 har vi behov for følgende:
 • 21,12 % annen hver helg. Den ene helga er arbeidstida aftenvakt fredag og tidligvakt lørdag, og den andre helga aftenvakt lørdag og tidligvakt søndag.

Det er ønskelig at fast ansatte også kan gå ekstra.

Kvalifikasjoner

 • helsefagarbeider eller syke-/vernepleierstudent
 • gode observasjonsevner
 • gode norskkunnskaper
 • førerkort, klasse B
 • fordel med erfaring

Arbeidsoppgaver

 • medikamenthåndtering
 • gjennomføre treningsprosedyre utarbeidet av fysioterapeut
 • stell
 • kjøring av elektrisk rullestol og handicapbil
 • noe husarbeid

For tilkallingsvikarer kan søkere uten formalkompetanse bli vurdert.

Personlige egenskaper

 • positiv, fleksibel og ansvarsfull
 • tålmodig
 • gode relasjons- og samarbeidsevner
 • være en del av familien, men kunne trekke seg unna når jenta har behov for det.

Personlig egenhet blir vektlagt

Vi tilbyr


En spennende jobb ut fra brukers behov.
For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med leder i enhet for funksjonshemmede Marianne I. Haugland.

Attest og vitnemål må tas med til intervju.

Politiattest


Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før oppstart i stillingen.

Ansettelsesvilkår


Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av utlysingen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse.

Søknad


Hå kommune oppfordrer alle til å søke elektronisk på web www.ha.no/stilling. Ta kontakt med lonn@ha.kommune.no dersom du har problemer med innlogging.

Se annonse

Stillingsnummer: 1119-2018-12-10 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Webcrawl

employer: Hå kommune

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Personlig assistent (syke- og helsevernsinstitusjon)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere