Ledige stillinger

Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget for Hå kommune

Hå kommune

4360 VARHAUG

Hå kommunes administrasjonssenter ligger på Varhaug, ca. 40 minutter med tog fra Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggere, velfungerende skoledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbud og gode levekår. I tillegg til et rikt og variert kultur- og idrettstilbud finner man flotte tur- og friluftsområder. Hå kommunes visjon er «Me løfter i lag». Våre verdier er Åpen, Driftig og Stolt.Vi ønsker oss medarbeidere som kan identifisere seg med vår visjon og våre verdier!

Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Hå kommune søker nå faglig dyktige og godt motiverte lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Kvalifikasjoner


Søkere bør ha fullført VG1 og VG2 innen aktuelle fagområder før endelig ansettelse som lærling. Lærlingene blir ansatt på de vilkår som går frem av gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Søkere med ungdomsrett blir prioritert.

Vi tilbyr

  • trivelig arbeidsmiljø
  • god oppfølging og veiledning
  • varierte og lærerike arbeidsoppgaver
  • godt faglig miljø

Opplæringsløpet:
I løpet av læretiden vil du som lærling ha praksis på to til tre arbeidsplasser innen opplæring og kultur. Læretiden vil primært være innenfor barnehage og barnetrinn. Ungdomsklubb og ungdomsskole er også mulig.

Lønnsvilkår:
Lønn for lærlinger er basert på grunnlønnen til en barne- og ungdomsarbeider, fordelt på to år. Øvrige rettigheter og plikter er de samme som for andre arbeidstakere.
  1. halvår 30 % av full lønn
  2. halvår 40 % av full lønn
  3. halvår 50 % av full lønn
  4. halvår 80 % av full lønn


Det er viktig at du oppgir adresse, e-post og mobilnummer når du søker. Utskrift fra karakter VG1, VG2, samt attester i forhold til praksis VG1 eller arbeid, sendes Hå kommune, v/ Personalavdelingen, Rådhusgata 8, 4360 VARHAUG, eller leveres på Rådhuset v/ Personalavdelingen. Merk med «Lærling barne- og ungdomsarbeider».

Politiattest


Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår


Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på seks måneder og regler for flyttegodtgjørelse.

Søknad sendes


Hå kommune oppfordrer alle til å søke elektronisk på web www.ha.no/stilling. Ta kontakt med lonn@ha.kommune.no dersom du har problemer med innlogging.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1119-2019-01-51 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

employer: Hå kommune

job_industry: [Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid, Fritid, Barnehage, og grunnskole]

job_function: Lærling (barne- og ungdomsarbeider)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere