Ledige stillinger

Lærling i anleggsgartnerfaget for Hå kommune

Hå kommune

4360 VARHAUG

Hå kommunes administrasjonssenter ligger på Varhaug, ca. 40 minutter med tog fra Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggere, velfungerende skoledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbud og gode levekår. I tillegg til et rikt og variert kultur- og idrettstilbud finner man flotte tur- og friluftsområder. Hå kommunes visjon er «Me løfter i lag». Våre verdier er Åpen, Driftig og Stolt.Vi ønsker oss medarbeidere som kan identifisere seg med vår visjon og våre verdier!

Lærling i anleggsgartnerfaget

Hå kommune søker nå en faglig dyktig og godt motivert lærling innen anleggsgartnerfaget.

Kvalifikasjoner


Søkere bør ha fullført VG1 og VG2 innen aktuelle fagområder før endelig ansettelse som lærling til sommeren 2019. Lærling blir ansatt på de vilkår som går frem av gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Søkere med ungdomsrett blir prioritert.

Opplæringsløpet


I løpet av læretiden vil du som lærling ha praksis på ulike arbeidsplasser innenfor teknisk drift. Læretiden vil være innen grønn og grå del av anleggsgartnerfaget, inkludert vedlikehold og landmåling.

Vi tilbyr

  • trivelig arbeidsmiljø
  • god oppfølging og veiledning
  • varierte og lærerike arbeidsoppgaver
  • godt faglig miljø

Lønnsvilkår:
  1. halvår 30 % av full lønn
  2. halvår 40 % av full lønn
  3. halvår 50 % av full lønn
  4. halvår 80 % av full lønn


Lønn for lærlinger er basert på grunnlønnen til fagarbeider, fordelt på to år. Øvrige rettigheter og plikter er de samme som andre arbeidstakere.

Det er viktig at du oppgir adresse, e-post og mobilnummer når du søker. Utskrift fra karakter VG1, VG2, samt attester i forhold til praksis VG1 eller arbeid, sendes Hå kommune, v/ Personalavdelingen, Rådhusgata 8, 4360 VARHAUG, eller leveres på Rådhuset v/ Personalavdelingen. Merk med «Lærling anleggsgartnerfaget».

Ansettelsesvilkår


Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på seks måneder og regler for flyttegodtgjørelse.

Søknad sendes


Hå kommune oppfordrer alle til å søke elektronisk på web www.ha.no/stilling. Ta kontakt med lonn@ha.kommune.no dersom du har problemer med innlogging.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1119-2019-01-52 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

employer: Hå kommune

job_industry: [Bygg og anlegg, Arealplanlegging og arkitektur, Skogbruk, gartnerarbeide og hagebruk]

job_function: Lærling (anleggsgartner)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere