Ledige stillinger

Lagleiar ved Vigrestad skule for Vigrestad skule

Vigrestad skule

4362 VIGRESTAD

Hå kommune sitt administrasjonssenter ligg på Varhaug, ca. 40 minutt med tog frå Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggjarar, velfungerande skuledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbod og gode levekår. I tillegg til eit rikt og variert kultur- og idrettstilbod finn ein flotte tur- og friluftsområder. Hå kommune sin visjon er «Me løfter i lag». Våre verdiar er Open, Driftig og Stolt. Me ønskjer oss medarbeidarar som kan identifisera seg med vår visjon og våre verdiar!

Lagleiar ved Vigrestad skule

Vigrestad skule har frå 1.8.2019 ein fast 100% stilling som lagleiar. Stillinga utgjer ca. 30% leiing og 70% undervisning. Lagleiaren vil ha ansvaret for 1.- 2. trinn / SFO eller 3. – 4. trinn.

Vigrestad skule er ein skule med om lag 220 elevar frå 1. til 4. klasse. Lagleiaren inngår i utviklingsgruppa for skulen saman med rektor og tillitsvald

Kvalifikasjoner

  • pedagogisk utdanning
  • kunne samarbeide og skape eit positivt arbeidsmiljø
  • er oppteken av å ha gode strukturar og gode prosessar
  • kunne arbeide systematisk over tid
  • det er ynskjeleg med leiarutdanning og erfaring
  • Attestar og vitnemål tas med til intervju.

Politiattest


Gyldig politiattest nyere enn tre månader må leveras før tiltreding.

Tilsetjingsvilkår


Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ei kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månader og reglar for flyttegodtgjersle.

Søknad sendast


Hå kommune oppfordrar alle til søkja elektronisk på web www.ha.no/stilling.
Ta kontakt dersom du ikkje har høve til det.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1119-2019-02-20 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Webcrawl

employer: Vigrestad skule

job_industry: [Ledelse, administrasjon og rådgivning]

job_function: Avdelingsleder (undervisning)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere