Ledige stillinger

Veileder for NAV Hå

NAV Hå

Jardarvegen 3 A
4365 NÆRBØ

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller <> om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Veileder

NAV Hå har kontor på Nærbø i Hå kommune. Vi er 22 engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø og tilbyr spennende oppgaver og mulighet til å være med å utvikle førstelinjetjenesten for NAV sine brukere. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver. Vi har har et ledig vikariat i tidsrommet 01.08.2019 – 30.06.2020 og ser etter deg som ønsker å gi mennesker muligheter!

Teamet Beholde arbeid har oppfølging av sykmeldte, og av personer som mottar arbeidsavklaringspenger med et arbeidsforhold. NAV har høyt fokus på å hindre frafall fra arbeidslivet. Sykefraværsoppfølging har fått nye digitale løsninger for både sykmeldt, arbeidsgivere og teamet Beholde arbeid. Dette letter kommunikasjonen og gjør at tiden blant annet kan brukes på mer målrettet veiledning, møte partene og være en pådriver for de gode løsningene.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av sykmeldte og personer på arbeidsavklaringspenger gjennom aktiv kontakt med blant annet arbeidsgivere, tiltaksarrangører og behandlere.
 • Samhandling med NAV Arbeidslivssenter og andre samarbeidspartnere, med mål om å beholde arbeid
 • Planlegge, forberede og gjennomføre dialogmøter sammen med sykmeldt, arbeidsgiver og helsetjenesten
 • Helhetlig kartlegging, utarbeide arbeidsevnevurdering, oppfølging og veiledning av personer som trenger bistand for å komme i arbeid og arbeidsrettet aktivitet
 • Ansvar for egen portefølje og måloppnåelse i samsvar med sentrale føringer

Det tas forbehold om endringer av arbeid og ansvarsforhold

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå, relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Må ha gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig
 • Fordel med erfaring fra NAV, – primært med oppfølging med mennesker med helsebegrensninger
 • Fordel med god kjennskap til, og erfaring fra NAV sine fagsystemer
 • Fordel med inngående kjennskap og erfaring fra offentlig forvaltning
 • Ønskelig med erfaring fra veiledning og brukeroppfølging

Personlige egenskaper

 • Du jobber målrettet, strukturert og systematisk
 • Du er en god relasjonbygger, jobber godt med mennesker i endring, og kan selv stå i endringer
 • Du har god arbeidskapasitet og trives med å jobbe i et hektisk miljø med mange utfordringer
 • Du har handlekraft og gjennomføringevne
 • Du er serviceinnstilt og en god lagspiller
 • Du har en positiv innstilling, god på planlegging og er løsningsdyktig
 • Du kan ta i bruk nye digitale løsninger og ha en positiv holdning til dette

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et NAV kontor med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Lønn som førstekonsulent kode 1408, pt. 456.900 til kr. 488.500 pr. år
 • Gode pensjonsordninger gjennom statens pensjonskasse ( fra lønntrekkes 2%)
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon


Guri Lima Olsen, Fagleder – team Beholde arbeid, 41285875, guri.lima.olsen@nav.no
Agnas Eystberg, Leder , 40841705, agnas.eystberg@nav.no

Arbeidssted


Jardarvegen 3 A
4365 Nærbø

Søk på stillingen:Klikk her

*Arbeids- og velferdsforvaltningen

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4096440934
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 01.08.2019
Sluttdato: 30.06.2020
Søknadsfrist: 27.06.2019PAM

Stillingsnummer: 1119-2019-06-21 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

employer: NAV Hå

job_industry: [Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid, Kontor, forvaltning og saksbehandling]

job_function: Konsulent (arbeidsmarkedsetaten)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere