Ledige stillinger

Kjøkkenassistent ved Hå sjukeheim for Hå kommune

Hå kommune

4360 VARHAUG

Hå kommune sitt administrasjonssenter ligg på Varhaug, ca. 40 minutt med tog frå Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggjarar, velfungerande skuledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbod og gode levekår. I tillegg til eit rikt og variert kultur- og idrettstilbod finn ein flotte tur- og friluftsområder. Hå kommune sin visjon er «Me løfter i lag». Våre verdiar er Open, Driftig og Stolt. Me ønskjer oss medarbeidarar som kan identifisera seg med vår visjon og våre verdiar!

Kjøkkenassistent ved Hå sjukeheim

Tenesteområdet helse og sosial ved Hå sjukeheim, kjøkken, har ledig fast stilling i ca 20% som kjøkkenassistent. Stillingen er turnus med arbeid kvar tredje helg.

Kvalifikasjoner


Være samarbeidsvillig og fleksibel.
Beherske norsk skriftleg og munnleg.

Tilsette ved kjøkken som ynskjer å auke stillinga si blir prioritert. Vaktene må kunne tas i tillegg til den nåverande
turnusen din.

Tilsetjingsvilkår


Tilsetjinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ei kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtalar. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månader og reglar for flyttegodtgjersle.

Søknad


Hå kommune oppfordrar alle til søkja elektronisk på web www.ha.no/stilling. Ta kontakt med lonn@ha.kommune.no viss du har problem med innlogginga.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1119-2019-08-11 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Webcrawl

employer: Hå kommune

job_industry: [Vaktmestere, renhold og renovasjon, Restaurant og forpleining]

job_function: Kjøkkenassistent

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere