Ledige stillinger

Diakon for HÅ KYRKJELEGE FELLESRÅD

HÅ KYRKJELEGE FELLESRÅD

Ånestadvegen 12
4360 VARHAUG

Diakon

Org. nr: 976993543 Stillingsident: 4120137461 Presentasjon av stillingen:

Vi har ledig 100% fast stilling som diakon.
Det er eit godt etablert diakonalt arbeid i Hå, og vi søkjer ein person som kan byggje vidare på dette. Samstundes som du er nytenkande og framoverlent i møte med behova i lokalsamfunnet.

Ein nøkkel i dette er frivilligheit. Ei av hovudoppgåvene dine vil væra å utvikle grupper av frivillige som kan bidra inn i dei diakonale satsingsområda.
Du vil òg vere ein pådrivar for å sette retning på det diakonale arbeidet saman med dei tre sokneråda. Diakonen er sekretær for diakoniutvala i dei tre sokna. Det er eit samarbeid mellom diakonane på Sandnes og i Jæren prostier

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk arbeid med diakoniplan saman med diakoniutvala
 • Styrking og vegleiing av frivillig engasjement, arbeidsgrupper med frivillige
 • Sorgarbeid
 • Samlivsarbeid
 • Integreringsarbeid, herunder arbeid med menneske med utviklingshemming og flyktningar.
 • Konfirmantarbeid
 • Organisering og administrasjon av andaktar og gudstenester på institusjonane i kommunen.
 • Noko formidling må preknast

Kvalifikasjonar

 • Utdanning i samsvar med tenesteordning for diakonar er ynskjeleg
 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Personlege eigenskapar vil bli vektlagd
 • Den som blir tilsett må vere medlem av Den norske kyrkja *Det må framleggjast tilfredsstillande barneomsorgsattest før tiltreding

Personlige eigenskapar

 • Strukturert og strategisk
 • Gode leiareigenskapar og evne til å rekruttere og bygge opp frivillige grupper.
 • Utadvendt og kontaktskapande
 • God samtalepartnar og sjelesørgar
 • Kan møte mennesker i sorg og krise på ein omsorgsfull og klok måte
 • Du må kunna arbeida både i team og åleine.

Vi tilbyr

 • Lønn i tråd med KAs tariffavtale
 • Medlemsskap i KLP
 • Kontorfellesskap på kyrkjekontoret på Nærbø.
 • Oppstart 1. januar 2020 eller etter avtale

Kontaktinformasjon


Svein Olav Nesse, kyrkjeverje, 920 22874

Arbeidssted


Ånestadvegen 12
4360 Varhaug

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Hå kyrkjelege fellesråd

Referansenr.:4120137461
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 22.09.2019 PAM

Stillingsnummer: 1119-2019-08-33 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

employer: HÅ KYRKJELEGE FELLESRÅD

job_industry: [Religiøst arbeid]

job_function: Diakon

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere