Ledige stillinger

Arealplanlegger for Hå Kommune, Teknisk- og Næringsadministrasjon

Hå Kommune, Teknisk- og Næringsadministrasjon

4360 VARHAUG

Hå kommunes administrasjonssenter ligger på Varhaug, ca. 40 minutter med tog fra Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggere, velfungerende skoledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbud og gode levekår. I tillegg til et rikt og variert kultur- og idrettstilbud finner man flotte tur- og friluftsområder. Hå kommunes visjon er «Me løfter i lag». Våre verdier er Åpen, Driftig og Stolt.Vi ønsker oss medarbeidere som kan identifisere seg med vår visjon og våre verdier!

Arealplanlegger

Hå kommune har ledig en fast 100% stilling som arealplanlegger ved tjenesteområdet tekniske saker og næring. Hå er en aktiv kommune med mange pågående private og kommunale planarbeid, både innen nærings- og boligutvikling.

Hå er den største husdyrkommunen i Norge, rundt halvparten av arealet i kommunen er nytta til jordbruksformål. Kommunen omfatter også store friluftsareal, vakre landskap og naturverdier, med Jærstrendene landskapsvernområde, flere lakseelver, og fjellområdene i sørøst. Tettstedene har vokst fram rundt de 6 jernbanestasjonene Nærbø, Varhaug, Vigrestad, Brusand, Ogna og Sirevåg, hvert med sin karakter og potensial for urban utvikling. I tillegg bygger vi et nytt tettsted, Stokkalandsmarka, like nord for Brusand. Kommunen har også et mangfoldig næringsliv, med bla. næringsmiddelparken Kviamarka og Sirevåg Havn. Kommuneplanen er forutsatt skal rulleres i inneværende valgperiode. Arbeidssted er Varhaug rådhus, en 25 minutters togreise fra Sandnes og Egersund.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av private og utarbeidelse av kommunale planforslag.
 • Konstruksjon og kontroll av digitale reguleringsplaner i henhold til gjeldende sosi-standard.
 • Kontroll, vedlikehold og forvaltning av planbase.
 • Bistand i overordna planarbeider – kommuneplan og områdeplaner.
 • Endring av gjeldende planer.
 • Samhandling med andre fagområder internt, forslagsstillere og offentlige instanser.

Personlige egenskaper


Vi søker deg som har gode samarbeidsevner, og trives med en arbeidsdag der det er høyt tempo og mange pågående plansaker. Du er kreativ, og i stand til å analysere og finne løsninger på komplekse problemstillinger. Du er analytisk og åpen for nye perspektiv, til å avdekke og vekte farer og muligheter. Videre ønsker vi at du har god juridisk forståelse, knyttet til Plan- og bygningsloven, naturfarer og verneinteresser. Du har gode formidlingsevner, særlig skriftlig og gjerne visuelt, også ovenfor ufaglærte. Erfaring med WinMap eller tilsvarende er en fordel i stillingen. God kompetanse innen planlegging og konstruksjon av veier er særlig etterspurt.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig utdannelse innenfor relevant fagområde fra universitet/høgskole eller tilsvarende
 • Erfaring innen arealplanlegging, fra offentlig eller privat sektor, 5 år eller mer.
 • GIS-kompetanse med kunnskap om konstruksjon og kontroll av digitale reguleringsplaner.
 • Du kommuniserer godt på norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Personlig og faglig utvikling, gjennom varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid. Kommunen kan også være behjelpelig med bosted.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden.
 • Et trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger, stor takhøyde, sosiale tiltak og treningsmuligheter.

Ansettelsesvilkår


Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av utlysingen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse.

Søknad sendes


Hå kommune oppfordrer alle til å søke elektronisk på web www.ha.no/stilling. Ta kontakt med lonn@ha.kommune.no dersom du har problemer med innlogging.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1119-2019-11-3 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Webcrawl

employer: Hå Kommune, Teknisk- og Næringsadministrasjon

job_industry: [Kontor, forvaltning og saksbehandling, Arealplanlegging og arkitektur]

job_function: Arealplanlegger

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere