Ledige stillinger

Ringevikarar – barnehagane i Klepp 18/2 for Klepp kommune

Klepp kommune

Solavegen 1
4352 KLEPPE


Telefon: 51 42 98 00
E-post:

postmottak@klepp.kommune.noWeb:

www.klepp.kommune.no


Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgste staden i og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som har omlag 19 000 innbyggjarar. Me har eit rikt organisasjons- og kulturliv. Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Orstad, Klepp st, Kåsen, Pollestad og Voll. Stavanger Lufthavn, Sola ligg få kilometer nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

Ringevikarar – barnehagane i Klepp 18/2

Vi trenger ringevikarar for oppdrag i kortare og lengre periodar.

Når du har søkt får du automatisk beskjed om ei viss behandlingstid. Dette gjeld ikkje for denne «stillinga» då leiarane på dei forskjellige arbeidsstadane berre sporadisk er innom og leiter etter aktuelle kandidatar her, spesielt når det er behov for nye ringevikarar. 

For meir informasjon, ta direkte kontakt med barnehagane.

Søknader vert gjennomgått kontinuerlig, og styrar tek kontakt med aktuelle søkjarar når dei har behov for ringavikar. 

Elektronisk søknadsskjema

Stillingsnummer: 1120-2018-01-3 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Reg av arb.giver på nav.no

employer: Klepp kommune

job_industry: [Videregående skole, Fritid, Barnehage, og grunnskole]

job_function: Barne- og ungdomsarbeider

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere