Ledige stillinger

Ekstravakter – ikkje utlyste stillingar for Klepp Kommune

Klepp Kommune

Olav Hålandsveg 2
4352 KLEPPE


Telefon: 51 42 98 00
E-post:

postmottak@klepp.kommune.noWeb:

www.klepp.kommune.no


Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger.

I tenesteområde helse og velferd er det ofte bruk  for ekstravakter og helgevakter på arbeidsstadene der det er døgndrift, så som

– sjukeheim

– heimesjukepleie

– miljøarbeidertenester til psykisk utviklingshemma

– miljøarbeidertenesta i seksjon psykisk helseteneste

 

Ekstravakter – ikkje utlyste stillingar

Ekstravakter og helgevakter.

Kvalifikasjonaskrav:  Fagarbeidar, studentar (vernepleiar/sjukepleiar/sosionom el.l.). Personleg egnethet vert vektlagt.

Skriv i søknaden kor du helst ønskjer å arbeida.

Søknader vert gjennomgått kontinuerlig, og seksjonsleiarane tek kontakt med aktuelle søkjarar når dei har behov for ekstravakter/helgevakter. Dette er med andre ord ikkje ei vanleg utlyst stilling der ein er garantert svar eller avslagsbrev.

Nærare opplysingar kan du få hos seksjonsleiarane på dei forskjellige arbeidsstadane –  tlf 51429800

Det er frå 01.01.107 krav om politiattest for alle som skal arbeidar i helse og velferd.

Når du kjem inn i søknadsskjema finn du dei forskjellige stillingsnummera du kan søkja ift kor du ønskjer å vera ekstravakt/helgevikar.

Søk her

Stillingsnummer: 1120-2018-02-2 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Reg av arb.giver på nav.no

employer: Klepp Kommune

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Annen pleiemedarbeider

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere