Ledige stillinger

Ekstravakter for Klepp kommune

Klepp kommune

4352 KLEPPE


Telefon: 51429800

Web:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Ekstravakter

Det er til tider behov for fleire hender i helse og velferd grunna sjukdom blant dei tilsette o.a. Andre gonger er det søkjarar som
vil vise interesse utan at det er utlyst ledig stilling.

Det er oppretta stillingsmapper til dette som avdelingsleiarane med ulike mellomrom leiter etter ekstravakter i.
Dette er med andre ord ikkje ei vanleg utlyst stilling der ein er garantert svar eller avslagsbrev.

Det er frå 01.01.17 krav om politiattest for alle som skal arbeidar i helse og velferd.
Når du kjem inn i søknadsskjema finn du dei forskjellige stillingsnummera du kan søkja ift kor du ønskjer å vera ekstravakt/helgevikar.

18/511 Institusjonstenesta
18/439 Psykisk helse og rus
17/1344 Heimesjukepleien
17/1345 Miljøtenesta

Se annonse

Stillingsnummer: 1120-2018-11-29 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Klepp kommune

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Helsefagarbeider

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere