Ledige stillinger

Kateketstilling ledig på Jæren! for Klepp Kyrkjelege Fellesråd

Klepp Kyrkjelege Fellesråd

Kleppevarden 2
4352 KLEPPE


Telefon: 40406014
E-post:

kirkeverge@klepp-kirken.noWeb:

www.klepp.kirken.no


Klepp kommune har ca. 19 000 innbyggere og ligger på Jæren, 25 km

sør for Stavanger. Klepp kyrkjelege fellesråd består av fire sokn: Bore, Klepp, Orre og

Frøyland og Orstad. Kateketen har kontor på Klepp kyrkjekontor.

Kateketstilling ledig på Jæren!

Klepp kirkelige fellesråd søker etter kateket/menighetspedagog i 100 % stilling.

Stillingen har som formål å fremme trosopplæring i menighetene. Stillingen har sine hovedarbeidsoppgaver knyttet til Bore og Klepp menigheter.

Kateketen leder menighetenes undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Kateketen jobber i team med andre ansatte og frivillige.

Kateketen skal utføre sin tjeneste innenfor rammer fastsatt i Tjenesteordning for kateket.

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er hovedsakelig knyttet til aldersgruppen 13-18 år.

· Lede konfirmantarbeidet.

· Oppfølging og gjennomføring av trosopplæringstiltak ifølge lokal plan.

· Samarbeid med skoler og barnehager.

· Rekruttere og følge opp frivillige.

· Gjennomføre lederkurs.

· Drive og utvikle eksisterende ungdomsarbeid sammen med andre ansatte.

· Bidra til videreutvikling av tilbud for barn og ungdom i menighetene.

· Arrangere og gjennomføre turer/leirer for ungdommer.

Stillingsnummer: 1120-2018-11-34 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Klepp Kyrkjelege Fellesråd

job_industry: [Religiøst arbeid]

job_function: Kateket

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere