Ledige stillinger

Sykepleier/psyk.sykepleier/vernepleier – Engelsvoll døgn med integrert poliklinikk for Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF

4353 KLEPP STASJON

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Sykepleier/psyk.sykepleier/vernepleier – Engelsvoll døgn med integrert poliklinikk

Avdeling for unge voksne og flyktninger(AUVF) er en del av klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige(PHBURA), og består av tre enheter: Engelsvoll, Gausel og Transkulturelt senter.

AUVF gir spesialisert utredning, behandling og rehabilitering til personer i alderen (16)18-30 år . Avdelingen gir et differensiert behandlingstilbud med poliklinisk og ambulante tjenester, døgnbehandling og aktiv rehabilitering. For mer informasjon se www.sus.no

Engelsvoll har 14 døgnplasser og har integrert poliklinikk i døgnenhet. Målgruppe er unge voksne mellom 18-30 år som har psykoselidelser og ROP-lidelse, og som krever langvarig spesialisert behandling og rehabilitering.

Fem av de 14 døgnplassene er for brukere som i tillegg til sin psykoselidelse har rusproblematikk som en kompliserende faktor.

Behandlings- og rehabiliteringsarbeidet drives bl.a. etter miljøterapeutiske prinsipper hvor fysiske treningsaktiviteter/friluftsliv og ulike former for arbeidstrening inngår som en viktig del av behandlingstilbudet. Det tilbys behandling hos psykologspesialist, psykiater og musikkterapeut. Enheten har sosionom, aktivitør og fagarbeidere.

Menn oppfordres til å søke.

Gode muligheter til å forlenge vikariatet, også opp i mot 100 % stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Utøvelse av faget i henhold til institusjonens målsetninger.
 • Tett oppfølging og arbeid med innlagte og polikliniske pasienter.
 • Teamarbeid og tverrfaglig samarbeid.
 • Samarbeid med kommuner og eksterne instanser for å sikre gode pasientforløp.
 • Veiledning av studenter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Ønskelig med relevant videreutdanning.
 • Det er en fordel med erfaring i forhold til pasienter med psykoselidelser og ROP-lidelse.
 • Må ha basis IT-kunnskaper
 • Erfaring ønskelig med DIPS dokumentasjonssystem og Min GAT.

Utdanningsretning

 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Sykepleie videreutdanning

Utdanningsnivå

 • Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Liker å jobbe i relasjon til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.
 • Er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Ansvarsfullt arbeid i et svært ambisjonsrikt og godt tverrfaglig miljø.
 • Gode vilkår for faglig vekst og utvikling.
 • Intern veiledning og undervisning/kurs.
 • Lønn iht gjeldende tariffavtale.
 • Årsturnus, arbeid hver tredje helg.
 • Vakre og fredelige omgivelser på Engelsvoll i Klepp kommune.
 • Nærhet til togforbindelse, og motsatt kjøreretning ift kø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Kontaktinformasjon

Liv Gunhild Aase, Enhetsleder, 50504041, liv.gunhild.aase@sus.no
Julie Bjørnsen, Ass.avdelingssykepleier, 51514035, julie.bjornsen@sus.no

Arbeidssted

 Klepp stasjon

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Helse Stavanger HF

Ref. nr.:3990495861
Stillingsbrøk: 62%
Vikariat deltid
Startdato: 01.01.2019
Sluttdato: 09.05.2019
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 14.12.2018

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3990495861&company_id=257368720&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 1120-2018-12-1 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra arbeidsgiver

employer: Helse Stavanger HF

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Sykepleier

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere