Ledige stillinger

Sjukepleiar/vernepleiar natt 18/2737 for KLEPP KOMMUNE PSYKISK HELE OG RUS

KLEPP KOMMUNE PSYKISK HELE OG RUS

4352 KLEPPE


Telefon: 92869031
E-post:

helga.tengs-pedersen@klepp.kommune.noWeb:

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&rpp=50&rv=al&l2=63023&sort=akt&ID=9920214


Sjukepleiar/vernepleiar natt 18/2737

Stillingane er for tida turnus med arbeid natt og 3. kvar helg.

Arbeidsoppgåver

 • Gi fagleg
  god miljøterapi
 • Delta på faste oppdrag og gjeremål
 • Vera tilgjengeleg for brukarar som treng oppfølging på kveld-/nattestid
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Administrasjon av medikament etter forskrift og vedtekne rutinar
 • Veiledning og opplæring av øvrig personale
 • Sørge for fagleg forsvarlighet i miljøarbeidet
 • Sørge for fagleg forsvarlighet i miljøarbeidet, rapportera og gi innspel til leiinga om forbetringar som sikrer fagleg forsvarleg drift
 • Kontakt med nødvendige samarbeidspartnarar


Se annonse

Stillingsnummer: 1120-2018-12-5 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPP KOMMUNE PSYKISK HELE OG RUS

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Sykepleier

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere