Ledige stillinger

Prosjektleiar «nybygg» for Klepp kommune

Klepp kommune

Solavegen 1
4352 KLEPPE


Telefon: 92867417

Web:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Tenesteområde lokal utvikling har 4 verksemder; eigedom, plan og forvalting, kommunalteknikk og kultur. Tenesteområdet har 135 årsverk og eit driftsbudsjett på 230 millionar. Det skal etter forslag til økonomiplan investerast for 860 mill kr i åra 2019-2022, i første rekkje innan skular, idrettshallar, aktivitetspark og kommunehus. Eigedomsmassen er i dag på totalt 114 000 m2. Vi vil styrkja nybyggavdelinga vår og søkjer etter ny prosjektleiar med tiltreding snarast.

Prosjektleiar "nybygg"

Arbeidsoppgåver

  • Leiing av byggejprosjekt, som inneber prosjektutvikling, gjennomføring og oppfølging i garantifasen.
  • Gjennomføre anskaffelsar knytta til byggeprosjekta.
  • Leia eigne prosjekt i samsvar med rammer for kostnad, kvalitet og framdrift.
  • Utøva byggherrerolle

Vi tilbyr
  • Ein fagleg utfordrande jobb der du er kommunens representant i byggjeprosessar
  • Spennande prosjekt i åra som kjem både innan skule, idrettshallar, kommunehus og sentrumsutvikling
  • Godt arbeidsmiljø
  • Konkurransedyktige vilkår
  • God offentleg pensjonsordning

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-01-10 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Klepp kommune

job_industry: [Elektro/elektronikk]

job_function: Ingeniør (elkraftteknikk)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere