Ledige stillinger

Barnehagelærer fast 100% og vikariat 40% for KLEPPESTEMMEN FUS BARNEHAGE AS

KLEPPESTEMMEN FUS BARNEHAGE AS

Kornvegen 23
4352 KLEPPE


Telefon: +47 932 66 297
E-post:

dl.kleppestemmen@bhg.noWeb:

http://fus.no/jobb-i-fus/?rmpage=job&rmjob=575&ref=http://www.finn.no


Som en av Norges største barnehagekjede har FUS høye forventninger til innsats. Vi vil ha ansatte med ambisjoner og forventer faglig utvikling og godt lederskap som gir muligheter for karrierestige. Dette bidrar til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. FUS Barnehagene består av over 170 barnehager med over 3000 ansatte og 12 000 barn fordelt i 84 av landets kommuner. I FUS Barnehagene er barna FUS (først) og hverdagen preges av et glødende, tilstedeværende og engasjert personale som gir barna en skapende hverdag. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer. Visjonen er vår ledestjerne og gir mening til jobben vi gjør; Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Barnehagelærer fast 100% og vikariat 40%

Kleppestemmen FUS barnehage ligger sentralt i Klepp kommune med friområder og turmuligheter rett i nobolaget. Barnehagen åpnet i 2006 og har 3 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Personalet i Kleppestemmen FUS barnehage er en dyktig og positiv gjeng som jobber for at barna utvikler et godt forhold til seg selv og får tro på egne evner. Våre verdier er glødende, skapende og tilstedeværende. Verdiene skal kjennes igjen i vårt arbeid ved at vi er et engasjert personale som observerer og deltar, skaper hverdagsmagi, undrer oss sammen med barna og legger tilrette for og er tilstede i aktiviteter og lek. Satsingsområdet til FUS barnehagene er Egenledelse i lek og læring.

Barnehagelærer 100% fast stilling med tilsetting snarest mulig.

Barnehagelærer 40% vikariat med tilsetting snarest tom 14.08.19.

Vi vet at tiden i barnehagen har stor påvirkning på barns helse, utvikling og læring og vi har derfor forventinger til våre ansatte.

Er du involvert? Engasjerer du deg, får ting til å skje og støtter du andre? Samarbeider du med andre? Snakker du med barn på en åpen, ærlig og tydelig måte?

Verdsetter du kunnskap? Er du trygg på egen kompetanse og erfaring? Søker du faglig råd og veiledning i utfordrende situasjoner? Verdsetter du andres kunnskap og lærer av andre?

Er du reflektert? Er du bevisst din voksenrolle og barnets rolle? Evner du å se deg selv og utfordrende dagligsituasjoner i et helhetsperspektiv og finner løsninger på utfordringer?

Da er du FUS!

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å leke, hver dag!
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Mulighet til å bidra til at barn opplever mestring og glede
 • Opplæring gjennom FUS Skolen
 • Veiledning for nyutdannede barnehagelærere
 • Godt samarbeid med andre FUS barnehager i et av Norges største private barnehagenettverk
 • Ordnede ansettelsesforhold
 • Egne FUS klær

Vi ønsker at du:


 • Er involvert, verdsetter kunnskap og er reflektert (FUS)


 • Vet at barna har noe å lære av deg som menneske


 • Liker å være ute, leke og være på tur med barn


 • Respekterer kollegaer og bidrar til et godt arbeidsmiljø


 • Godkjent barnehagelærerutdannelse er en forutsetning. Vi oppførdrer også studenter som blir ferdige med bachelorgraden som barnehagelærer til våren om å søke.


 • Søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring.


 • Tilsettingen forutsetter godkjent politiattest i henhold til barnehageloven. Denne må leveres før eventuell tiltredelse i stillingen.


 • FUS har et mål om å være en barnehage preget av mangfold – vi oppfordrer derfor også menn til å søke på denne stillingen.


 • Presiser hvilken av stillingene du søker på.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-01-11 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Finn

employer: KLEPPESTEMMEN FUS BARNEHAGE AS

job_industry: [Barnehage, og grunnskole]

job_function: Barnehagelærer

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere