Ledige stillinger

Lærling IKT-servicefaget 19/18 for Klepp kommune

Klepp kommune

Solavegen 1
4352 KLEPPEE-post:

oystein.lund@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgaste staden i Klepp og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som har omlag 19 300 innbyggjarar.

Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Klepp st., Kåsen, Pollestad og Voll. Stavanger lufthavn, Sola ligg få kilometer nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

Lærling IKT-servicefaget 19/18

Er du på jakt etter lærlingeplass i 2019?

Vi trenger ny lærling innanfor IKT-servicefaget

For at du skal trivast fagleg og sosialt vil vi leggje til rette for at du får ein fast kontaktperson og flinke lærlingeinstruktørar. Vi har lærlingetreff og lærlingeskule.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-01-54 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Klepp kommune

job_industry: [Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi]

job_function: Lærling (data)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere