Ledige stillinger

Kurator i barneverntenesta 19/231 for KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE

KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE

Olav Hålandsveg 2
4352 KLEPPE


Telefon: 402 49 047
E-post:

randi.moller@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Barneverntenesta i Klepp er delt i to team, undersøking og oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak

Kurator i barneverntenesta 19/231

Barneverntenesta i Klepp har ledig en 100 % fast stilling som kontaktperson. Tenesta er delt i to team, eit undersøkelsesteam og eit team for oppfølging av hjelpe- og omsorgstiltak. Stillinga er knytta til teamet som har ansvar for oppfølging av tiltak.

Me tilbyr ein arbeidsdag full av spanande og utfordrande oppgåver, eit godt arbeidsmiljø i ein kommune i endring og utvikling.

Arbeidsoppgåver

  • Saksbehandling etter barnevernloven
  • Samtalar med barn og foreldre
  • Delta i ulike samarbeidsfora rundt barnet og i kommunen generelt
  • Holde seg fagleg oppdatert

Stillinga går inn under kommunale vilkår. Dei som blir tilbudt stilling må fremleggje politiattest, etter Bararnevernslova § 6-10, første ledd jf. politiregisterloven § 39, første ledd og Barneloven § 43a, jf. politiregisterloven §39, første ledd.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-01-60 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE

job_industry: [Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid]

job_function: Barnevernspedagog

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere