Ledige stillinger

Helsefagarbeidar i heimesjukepleien 19/295 for Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Olav Hålandsveg 8
4352 KLEPPE


Telefon: 47249282
E-post:

ingvild.g.byrkjedal@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#


Heimesjukepleien distrikt aust er eit av tre distrikt i Klepp. Dei tilsette arbeider sjølvstendig, tverrfagleg og i team. Me arbeider kontinuerlig med forbetring og kvalitetsarbeid, og legg vekt på trivsel og eit godt arbeidsmiljø.

Helsefagarbeidar i heimesjukepleien 19/295

Fast 100 % stilling med turnus D/A og 3. kvar helg ledig frå 01.05.19.

Arbeidsoppgåver

  • heilhetleg omsorg til brukarar som har behov for heimesjukepleie
  • dokumentera grundig og fagleg i brukar sin journal
  • samarbeid med sjukepleiarar, pårørande og frivillige
  • veilede og undervise elevar og lærlingar i god pleie


Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-02-10 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Helsefagarbeider

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere