Ledige stillinger

Ferievikarar 19/137 for Klepp kommune

Klepp kommune

4352 KLEPPE


Telefon: 51429800

Web:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


I tenesteområde helse og velferd er det behov for ferievikarar innan desse arbeidsområda:

¿ Sjukeheim og demenseiningar

¿ Heimesjukepleie og heimehjelp

¿ Miljøarbeidarteneste (psykisk utviklingshemma)

¿ Avlasting og barnebustad

¿ Psykisk helse og rus

Ferievikarar 19/137

Dersom du har lyst å arbeida innan nokre av desse områda vil me gjerne ha deg som medarbeidar i sommar. Ferievikarar i heimesjukepleien bør ha førarkort.

Sjuke- og vernepleiarstudentar samt elevar i helsefag er særs velkomne til å søkja og vert prioritert.

Klepp kommune har gode lønns- og stipendordningar for studentar. Sjå www. klepp.kommune, ledige stillingar for meir informasjon

Ber deg søkja snarst då tilsetjing skjer fortløpande.

Skriv gjerne i søknaden om du har spesielt ønskje for arbeidsstad.

Kontaktpersonar

Institusjonstenesta

 • Kleppetunet bukollektiv Silje Gjessen 51429693

Heimetenesta
 • Distrikt aust Elisabeth Hjelmseth 51784421
 • Distrikt vest Ingvild Byrkjedal 51784451
 • Distrikt sør Oddveig O. Gabrielsen 51784431

Psykisk hels og rus Helga Tengs-Pedersen 51429662

Miljøtenesta
 • Avlasting og barnebustad Maiken Bjorheim 95837276
 • Fjogstadvegen Anne-Brit Rørtveit 51784426
 • Fredtunvegen Mette Gjermundsen 51784429
 • Kjøpmannsbrotet Eirik Sund 51784428
 • Kåsen Mette Gjermundsen 51784429
 • P. Krohnsveg 27 Stephen P. Game 51784424
 • P. Krohnsveg 5 Eirik Sund 51784428

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-02-28 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Klepp kommune

job_industry: [Helse- og pleiearbeid, Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid]

job_function: Pleieassistent

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere