Ledige stillinger

Sjukepleiarar 66,26 og 85 % 19/294 for KLEPPETUNET SJUKEHEIM

KLEPPETUNET SJUKEHEIM

Olav Hålandsveg 6
4352 KLEPPE


Telefon: 41060838
E-post:

silje.gjessen@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Sjukepleiarar 66,26 og 85 % 19/294

Me søkjer ein positiv og engasjert sjukepleiarar til faste stillingar på Kleppetunet bukollektiv, ei skjerma eining for personar med demenssjukdom.

Du brenn for eldreomsorga og ønskjer å bidra til at bebuarane våre skal oppleva god livskvalitet. Me søkjer deg som ønskjer å arbeida med mennesker som på grunn av demenssjukdommen sin kan ha utfordringar med å handtera kvardagen, og som på grunn av dette har større skjermingsbehov.

Jobb hos oss vil gi deg faglege utfordringar og ny kunnskap, samt dyktige og kjekke kollegaer.

Arbeidsoppgåver

Førefallande sjukepleiaroppgåver, pleie og stell, medikamenthåndtering, primærkontaktansvar, samarbeid med pårørande, samarbeid med anna helsepersonell, vera ressursperson for eige interesseområde og delta i ulike ressursgrupper.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-02-8 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPPETUNET SJUKEHEIM

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Sykepleier

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere