Ledige stillinger

Me treng sjukepleiarar i heimesjukepleien, både fast og i vikariat for Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Olav Hålandsveg 8
4352 KLEPPE


Telefon: 51784421

Web:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#


Heimesjukepleien distrikt aust er eit av tre heimesjukepleiedistrikt i Klepp.

Me treng sjukepleiarar i heimesjukepleien, både fast og i vikariat

Fast 70 % stilling med turnus D/A og 3. kvar helg ledig frå 01.02.19

vikariat i

75 % i tida 01.05.19-31.08.20

100 % i tida 01.08.19 -3.08.20

Arbeidsoppgåver

  • sjukepleie til heimebuande brukarar
  • sikra kontinuitet i pleien ved å iverksetja tiltak og dokumentera
  • veileda, undervisa og informera brukarar, pårørande, studentar og kollegaer ved behov
  • stimulera til, delta i og arbeida med velferdsteknologi

Me bruker fagstystemet CosDoc inkludert nettbrett

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-03-36 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Oversykepleier

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere