Ledige stillinger

Veileder sosiale tjenester – 1120-2019-01 – NAV for KLEPP SOSIALAVDELING

KLEPP SOSIALAVDELING

4352 KLEPPE

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette

Veileder sosiale tjenester – 1120-2019-01 – NAV

NAV Klepp-Time er slått sammen til ett kontor og skal høsten 2019 samlokaliseres på Klepp. Kontoret har ca 70 ansatte og ansvar for tjenestene som er knyttet til den kommunale og statlige arbeids- og velferdspolitikken. Kontoret er organisert i fire avdelinger som har en blanding av kommunalt- og statlig ansatte.

NAV Klepp-Time ledige en fast stilling fra 01.06.19.

For tiden er arbeidsoppgavene knyttet opp mot saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV. Andre arbeidsoppgaver kan komme til.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjon og veiledning innenfor NAV sine ulike tjenester
 • Avklare brukers situasjon og veilede om tiltak og virkemiddel for å komme i arbeid
 • Veiledning og oppfølging av brukere som søker statlige- og kommunale ytelser
 • Behandle krav og vurdere vilkår i søknader om statlege- og kommunale tjenester
 • Foreta arbeidsevnevurderinger, utarbeide aktivitetsplaner og individuelle planer
 • Yte service til brukere og samarbeidspartnere gjennom tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Du må ha:
 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Veldig god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Vi ønsker at du:
 • Har erfaring fra saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV
 • Har erfaring fra veiledning og oppfølging
 • Er engasjert i jobben og har stor arbeidskapasitet
 • Er opptatt av service og har evne til å finne gode løsninger i en hektisk hverdag
 • Kan forklare sammensette problemstillinger på en alminnelig måte
 • Gjerne behersker ett- eller flere språk i tillegg til norsk og engelsk
 • Ser helhet i NAV si oppgaveløsning
 • Har god kompetanse i bruk av dataverktøy

Personlige Egenskaper

 • Har evne til å arbeide selvstendig og på lag med andre
 • Har evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Har evne til å motivere brukere som er i en omstillingsfase
 • Kan ta ansvar for egen utvikling
 • Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et engasjert, faglig sterkt, aktivt, positivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Faglig veiledning og oppfølging fra ledere og kolleger
 • Spennende og meningsfylte arbeidsdager
 • Lønn som førstekonsulent kode 1408, p.t. kr. 456 900,- til kr. 488 500,- pr. år.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønn trekkes 2 %)
 • Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 • Elektronisk søknadsskjema.
 • Les mer om personalordningene på nav.no under punktet «Jobbe i NAV» og www.klepp.kommune.no

Kontaktinformasjon


Aleksandra Serbenska, Avdelingsleder, 99892452, Aleksandra.Serbenska@nav.no

Arbeidssted


Kleppe

Nøkkelinformasjon:


Annonsør:NAV

Ref. nr.:1120-2019-01
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.06.2019
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 24.04.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4057791446&company_id=2806501853&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]PAM

Stillingsnummer: 1120-2019-04-26 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

employer: KLEPP SOSIALAVDELING

job_industry: [Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid, Kontor, forvaltning og saksbehandling]

job_function: Sosialkonsulent

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere