Ledige stillinger

Pedagogiske leiarar 19/851 for Klepp kommune

Klepp kommune

Solavegen 1
4352 KLEPPE


Telefon: 95768439
E-post:

anne.kristine.brain@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgaste staden i Klepp og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som har omlag 19 300 innbyggjarar.

Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Orstad, Klepp st., Kåsen, Pollestad og Voll. Stavanger lufthavn, Sola ligg få kilometer nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

Pedagogiske leiarar 19/851

I Klepp kommune sine barnehagar er det ledige stilingar som pedagogiske leiarar. Det er 14 kommunale barnehagar i Klepp og alle arbeider for den autoriative vaksenstilen som betyr at alle barn skal møta tydelige og varme vaksne. Me utdanner tilsette til MarteMeo-praktikarar for å styrka relasjonsbygging og auka kvaliteten på lærings-og utviklingsmiljøet.

Klepp kommune satser på tverrfagleg samhandling, mangfald og inkludering og tett samarbeid med foreldra. Me er også opptatt av godt språkmiljø og gode føresetnader for bruk av digitale verktøy.

Me treng vaksne som kan:

 • bygge relasjonar
 • følgje, benevne og bekrefte barnet
 • sjå og annerkjenne tankar og følelsar
 • gi rom for barns medverknad og virke i eigen kvardag
 • vera gode rollemodellar og møte mangfald med respekt og omsorg
 • vera engasjert, nyfiken, kreative og leikande saman med barn
 • jobba for eit inkluderande miljø og motverka mobbing
 • leggja vekt på humor og glede
 • tenkje at dette er verdens viktigste jobb

Fleire av barnehagane har ledig stilling som pedagogisk leiar, både fast og vikariat.

Stillinga går inn under kommunale vilkår. Dei som blir tilbudt stilling må fremleggje politiattest, jf. barnehagelova § 19. Attesten skal ikkje være eldre enn 3 måneder.

Krav til kompetanse
 • Godkjendt barnehagelærar eller førskulelærar utdanning

Personlige egenskaper
 • Positiv, sølvstendig og kan ta eigne avgjersler
 • God til å samarbeida og jobba i team
 • Evne til å lytta og dela erfaringar
 • Gode norskkunnskaper, både skriftleg og munnleg (jf. barnehageloven § 18 a)
 • Personleg egnethet

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-05-15 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Klepp kommune

job_industry: [Barnehage, og grunnskole]

job_function: Pedagogisk leder (førskolelærer)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere