Ledige stillinger

Ledig fast 100 % stilling for sjukepleiar i heimesjukepleien for Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Olav Hålandsveg 8
4352 KLEPPE


Telefon: 47249282

Web:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#


Heimesjukepleien distrikt aust er eit av tre heimesjukepleiedistrikt i Klepp.

Ledig fast 100 % stilling for sjukepleiar i heimesjukepleien

Ledige stillingar frå 01.09.19, turnus d/a og 3. kvar helg.

Arbeidsoppgåver

  • utøva sjukepleiefaget på vakt
  • sikre kontinuitet i pleien ved å iverksetja tiltak og dokumentera
  • veileda, undervisa og informera brukarar, pårørande, studentar og kollegaer ved behov

Me bruker fagstystemet CosDoc inkludert nettbrett

Krav til kompetanse
  • sjukepleiar
  • gode norskkunnskapar både skriftleg og muntleg
  • det vert lagt vekt på korleis du er eigna til stillinga
  • du må ha førarkort for bil

Ønsket kompetanse
  • kompetanse innafor lungefaget er ønska for å sikre god sjukepleie til heimebuande med KOLS

Personlige egenskaper
  • du trivst med høgt tempo og med å arbeida i team
  • du er ansvarsbevisst, nøyaktig og sjølvstendig

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-05-48 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Sykepleier

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere