Ledige stillinger

Veileder sosiale tjenester for NAV Klepp

NAV Klepp

Kjøpmannsbrotet 5
4352 KLEPPE

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller <> om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

<<Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.>>

Veileder sosiale tjenester

NAV Klepp-Time er slått sammen til ett kontor og skal høsten 2019 samlokaliseres på Klepp. Kontoret har ca 70 ansatte og ansvar for tjenestene som er knyttet til den kommunale og statlige arbeids- og velferdspolitikken. Kontoret er organisert i fire avdelinger, som har en blanding av kommunalt- og statlig ansatte.

NAV Klepp-Time har 2 ledige 100% vikariater til 31.08.2020 i avdeling økonomi og fellestjenester

For tiden er arbeidsoppgavene knyttet opp mot saksbehandling og oppfølging etter lov om sosiale tjenester i NAV. Andre arbeidsoppgaver kan komme til.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjon og veiledning innenfor NAV sine ulike tjenester
 • Kartlegge og avklare brukers sitasjon
 • Veilede om tiltak og virkemiddel for å komme i arbeid
 • Veilede og følge opp brukere som søker statlige- og kommunale tjenester
 • Behandle krav og vurdere vilkår i søknader om kommunale ytelse
 • Foreta arbeidsevnevurderinger, utarbeide aktivitetsplaner og individuelle planer
 • Ha ansvar for egen brukerportefølje
 • Yte service til brukere og samarbeidspartnere gjennom tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner


Du må ha:
 • Relevant utdanning fra høgskole eller universitet. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter og evne til å sette deg raskt inn i nye dataverktøy

Vi ønsker at du:
 • Kan se helhet i NAV sin oppgaveløsning
 • Har erfaring fra saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i NAV
 • Har erfaring fra veiledning og oppfølging
 • Er opptatt av service og har evne til å finne gode løsninger i en hektisk hverdag
 • Kan forklare sammensette problemstillinger på en enkel måte
 • Er engasjert i jobben og har stor arbeidskapasitet
 • Er god på å finne gode løsninger og kan motivere mennesker som er i omstilling

Personlige egenskaper

 • Du kan arbeide selvstendig og på lag med andre
 • Du arbeider målrettet, nøyaktig og effektivt
 • Du er tydelig og har evne til å møte mennesker med respekt i vanskelige situasjoner
 • Du er endringsdyktig
 • Du tar ansvar for egen utvikling
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr


– Et engasjert, faglig sterkt, aktivt, positivt og hyggelig arbeidsmiljø
– Faglig veiledning og oppfølging fra ledere og kolleger
– Spennende og meningsfylte arbeidsdager
– Fleksibel arbeidstid
– Hjem-jobb- hjem ordning
– Lønn som førstekonsulent kode 1408, p.t. kr. 456 900,- til kr. 488 500,- pr. år.
– Medlemskap i Statens pensjonskasse
– God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønn trekkes 2 %)

Kontaktinformasjon


Aleksandra Serbenska, Avdelingsleder, 99892452

Arbeidssted


Kjøpmannsbrotet 5
4352 Kleppe

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4111750983
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 09.09.2019
Sluttdato: 31.08.2020
Søknadsfrist: 18.08.2019PAM

Stillingsnummer: 1120-2019-07-44 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

employer: NAV Klepp

job_industry: [Kontor, forvaltning og saksbehandling]

job_function: Saksbehandler (offentlig administrasjon)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere