Ledige stillinger

Spesialfysioterapeut – vikariat for STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

Hetlandsgata 25
4344 BRYNE

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Spesialfysioterapeut – vikariat

Org. nr: – Stillingsident: 4124211820 Presentasjon av stillingen:

Vi får ledig et vikariat som spesialfysioterapeut hos oss fra januar 2020.

BUP Bryne er en del av klinikk PHBURA (psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige).
Poliklinikken på Bryne (BUP Bryne) har ansvar for å gi tilbud til barn og ungdom fra kommunene Klepp, Time, Gjesdal og Hå. Barne- og ungdomsbefolkningen i disse kommunene er ca 18 500. Poliklinikken ligger i Bryne sentrum og det tar 5 min å gå til tog- og busstasjonen. Det er 29 fagstillinger (hvorav 1 fysioterapeut) og 4 sekretærstillinger knyttet til poliklinikken. Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). Menn oppfordres til å søke.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med sammensatte helseplager, som f.eks. smertetilstander, ME, spiseforstyrrelse, traumer.
 • Gjøre individuelle kroppsundersøkelser, eventuelt motoriske undersøkelser (Movement ABC-2) som del av tverrfaglig utredning.
 • Veilede omsorgspersoner, skole/barnehage og andre.
 • Fremme fysisk aktivitet, mestring og lek som behandlingsmetode.
 • Behandling etter psykomotoriske prinsipper der kropp og selvfølelse står sentralt.
 • Spesialfysioterapeuten er en del av det tverrfaglige teamet og deltar i teamdrøftinger/behandlingsmøter.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent autorisasjon som fysioterapeut.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Det er ønskelig med videreutdanning i psykiatrisk eller psykomotorisk fysioterapi, men ikke forutsetning.
 • Fordel om man har erfaring fra BUP (Psykisk helsevern for barn og unge).
 • Fordel om man har kunnskaper om traumebehandling.

Utdanningsretning

 • Fysioterapi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Personlig egenskaper som kontaktetablering og erfaring fra tverrfaglig jobbing vektlegges.
 • Fordel med erfaring fra arbeid med barn og unge (gjerne BUP), men vi vil gjerne også høre fra deg som har erfaring fra psykomotorisk fysioterapi med voksne og som ønsker mer erfaring med barn og unge.
 • Referanser vil vektlegges
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtale.
 • Gode romfasiliteter.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Hjem-Jobb-Hjem

Kontaktinformasjon


Jarle Klippen, Poliklinikkleder, (+47) 51 51 25 05
Anne Mette Bjørnø-Husa, Spesialfysioterapeut, 51512588, anne.mette.bjorno-husa@sus.no
Nina Iren Minde, Psykologspesialist/ nestleder, (+47) 51512509, nina.iren.minde@sus.no

Arbeidssted


Hetlandsgata 25
4344 Bryne

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Helse Stavanger HF

Referansenr.:4124211820
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 02.01.2020
Søknadsfrist: 22.09.2019 PAM

Stillingsnummer: 1120-2019-08-103 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

employer: STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

job_industry: [Leger, psykologer og terapeuter]

job_function: Spesialfysioterapeut

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere