Ledige stillinger

Vi trenger ny engasjert barnehagesjef 19/1558 for Klepp kommune

Klepp kommune

Solavegen 1
4352 KLEPPE


Telefon: 95461946
E-post:

anne-jorunn.bjorkum.leigvold@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Klepp kommune ligg midt på Jæren, 25 km sør for Stavanger. Landskap og natur er prega av jordbrukslandskap, mildt kystklima og lange flotte sandstrender. Tinghaug er høgaste staden i Klepp og ligg 102 m.o.h. Jordbruk, industri, privat og offentleg tenesteyting er hovudnæringar i kommunen som har omlag 19 300 innbyggjarar. Kommunen sitt administrasjons- og handelssentrum er Kleppe. Andre tettstader er Verdalen, Orstad, Klepp st., Kåsen, Pollestad og Voll. Stavanger lufthavn, Sola ligg få kilometer nord for kommunegrensa og Jærbanen går gjennom den austre delen av kommunen.

Vi trenger ny engasjert barnehagesjef 19/1558

Om stillinga

Barnehagesjefen har ansvar for alt arbeid innanfor barnehagesektoren i kommunen og skal sikre at barnehagane er ein lærande organisasjon, som er i stadig utvikling. Barnehagesjefen har eit overordna økonomiansvar for sektoren, og har personalansvar for 14 kommunale styrarar. Det er 20 barnehagar i kommunen og seks av dei er private. Under barnehagesjefen ligg også kommunens fagteam. Det er tilknytta ein av barnehagane.

Barnehagesjefen er del av kommunalsjefen sitt leiarteam, saman med oppvekst- og skulesjef.

Oppgåver:

Barnehagesjefen skal leia og vera pådrivar for utvikling og fornying i barnehagane og for å realisera overordna planar og pålegg. Sakshandsaming som barnehagemyndigheit er lagt til stillinga. Barnehagesjefen vil delta saman med skulesjef og oppvekstsjef for å vidareutvikla ei tett samhandling mellom skular, barnehagar og andre avdelingar i oppvekstområdet. Barnehagesjefen rapporterer til kommunalsjef Barn og unge

Kvalifikasjonar:

Søkarar må ha høgare relevant utdanning og god kjennskap til barnehagefeltet. Det blir lagt vekt på relevant leiarerfaring og strategisk forståelse. Det vil vera ein fordel å ha erfaring i samhandling mellom politikk og administrasjon. Det blir også lagt vekt på at ein er oppdatert på kva som er aktuelt innanfor barnehageområdet nå. Søkarar må ha kunnskap om lov- og avtaleverk knytt til barnehageområdet, samt medbestemming. Søkarar må ha innsikt i økonomi og administrasjon. Det er eit krav om å beherske begge målføre.

Personlege eigenskapar

Klepp kommune ønsker ein barnehagesjef som utviser tydeleg leiarskap, vilje til å utvikla barnehagesektoren og som evnar å kombinera strategisk og målretta arbeid med ein motiverande og samarbeidande stil.

For meir informasjon, ta kontakt med kommunalsjef Anne-Jorunn Bjørkum Leigvold, mobil: 95461946

Løn etter avtale

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-08-20 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Klepp kommune

job_industry: [Ledelse, administrasjon og rådgivning, Barnehage, og grunnskole]

job_function: Barnehagesjef

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere