Ledige stillinger

Har du hus- og hjarterom til eit barn/ungdom som treng besøksheim ? for KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE

KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE

Olav Hålandsveg 2
4352 KLEPPE


Telefon: 47453957

Web:

https://www.klepp.kommune.no


Vil du bli besøksheim for barn og unge med ulike utfordringar?

Har du hus- og hjarterom til eit barn/ungdom som treng besøksheim ?

Etat for barn og unge i Klepp kommune v/barneverntenesta, ønskjer å koma i kontakt med inkluderande familiar som har tid og rom for å opna heimen sin for barn og ungdom i alderen 0-18 år som treng litt ekstra oppfølging. De må vera pålitelige, tålmodige og strukturerte. Oppfølging og rettleiing vert gitt.

Oppdraga gjeld som oftast ei help pr. månad + ei ferieveke pr. år, men individuelt tilpassa. Godtgjersle etter gjeldande satsar. Du bør kunne binda deg for min. 1 år.

Politiattest må framvisast.

Kontakt Karen Karlsen Rørheim for meir informasjon – tlf. 51429950 / 47453957

Søknadsskjema finn du på Klepp kommune si heimeside under elektroniske skjema, og dette må sendast anten i papirform eller som vedlegg til mail til postmottak@klepp.kommune.no PAM

Stillingsnummer: 1120-2019-08-26 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPP KOMMUNE BARNEVERNSTENESTE

job_industry: [Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid]

job_function: Barnevernspedagog

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere