Ledige stillinger

Sjukepleiar i demensorga 19/1718 for KLEPPETUNET SJUKEHEIM

KLEPPETUNET SJUKEHEIM

Olav Hålandsveg 6
4352 KLEPPE


Telefon: 41060838
E-post:

silje.gjessen@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101


Kleppetunet bukollektiv er ei skjerma eining for personar med demenssjukdom.

Sjukepleiar i demensorga 19/1718

75-100 % fast og vikariat til 16.08.20.

Arbeidsoppgåver

 • førefallande sjukepleiaroppgåver, pleie og stell
 • medikamenthåndtering
 • primærkontaktansvar
 • samarbeid med pårørande
 • samarbeid med anna helsepersonell
 • vera ressursperson for eige interesseområde
 • delta i ulike ressursgrupper

Krav til kompetanse
 • sjukepleiar

Me søkjer ein positiv og engasjert sjukepleiar til vikariat på Kleppetunet bukollektiv for personar med demenssjukdom. Du brenn for eldreomsorgen og ønskjer å bidra til at bebuarane våre skal oppleva god livskvalitet. Me søkjer deg som ønskjer å arbeida med mennesker som pga demenssjukdommen sin kan ha utfordringar med å håndtera kvardagen sin, og som pga dette har eit større skjermingsbehov. Ein jobb hos oss vil gi deg faglege utfordringar og ny kunnskap, samt dyktige og kjekke kollegaer.

Ønska kvalifikasjonar
 • erfaring frå sjukeheim
 • erfaring frå arbeid med personar med demenssjudom

Personlege eigenskapar

du er
 • positiv og motivert
 • trygg i rolla di som sjukepleiar
 • fleksibel
 • ansvarsbevisst

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-09-23 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPPETUNET SJUKEHEIM

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Oversykepleier

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere