Ledige stillinger

Helsefagarbeidar i heimesjukepleien 19/1978 for Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

Olav Hålandsveg 8
4352 KLEPPE


Telefon: 41080316

Web:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#


Heimesjukepleien distrikt vest er eit av tre heimesjukepleiedistrikt i Klepp.

Helsefagarbeidar i heimesjukepleien 19/1978

Fast 75 % stilling

Turnus: dag/aften og 3. kvar helg

Arbeidsoppgåver:

 • pleie, stell, ernæring og øvelsar til heimebuande brukarar
 • fylgja opp primær- /sekundærbrukarar
 • håndtera trygghetsalarmar

Krav til kompetanse
 • helsefagarbeidar
 • gode norskkunnskapar både skriftleg og muntleg
 • du må ha førarkort for bil

Personlige egenskaper
 • du like å arbeida sjølvstendig og i team
 • du er løysingsorientert, nøyaktig og handlingskompetent
 • du har intresse for digitale verktøy
 • du har medisinkurs
 • det vert vektlagt kor eigna du er for stillinga

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-10-50 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: Pleie- og omsorgstenesta i Klepp

job_industry: [Helse- og pleiearbeid]

job_function: Helsefagarbeider

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere