Ledige stillinger

Me har ledig stilling for miljøservicearbeidar 19/1998 for KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

4352 KLEPPE


Telefon: 51429749
E-post:

hanne-marie.boe.netland@klepp.kommune.noWeb:

https://kommune24-7.no/1120/bruker?retur=%2f1120%2f703101&shortname=703101#


Me er 43 medarbeidarar i reinhaldsavdelinga. Arbeidslivet endrer seg raskt og krav til kompetanse blant arbeidstakarane auker. I dei seinare åra har me gjennomført ei rekkje kurs – og kompetansehevande tiltak i avdelinga, der målet er å visa at jobben vår er mykje meir enn å berre fjerna smuss. Me vil fortsetja utviklinga med kurs og kompetanseauke for å vera i stand til å meistra framtidas utfordringar.

For å sikra lik kvalitet på reingjeringa og variasjon i arbeidsoppgåvene for den einskilde tilsette, har me innført rulleringssystem. Ingen har fast arbeidsstad, men rullerer mellom dei einskilde kommunale bygga.

Grunna organisering med rullering må den som vert tilsett ha førarkort og disponera eigen bil.

Kommunikasjon og samhandling vert vektlagt i avdelinga.

Organisering, teamarbeid og kursverksem kreva at søkjar har gode norskkunnskapar. Erfaring og kunnskap i bruk av data, dataprogram og smarttelefon er ønskjeleg.

Me har ledig stilling for miljøservicearbeidar 19/1998

Arbeidsoppgåver: Reinhald i kommunale bygg; skular, barnehagar og institusjonar.

Me arbeider etter innemiljøstandarden med arbeidstid frå 0600 – 1330 og fylgjer ikkje skuleruta. Arbeidstida kan endrast etter behov frå arbeidsgjevar.

Den som vert tilsett må leggja fram politiattest, jf. strafferegisterlovar. Attestar og vitnemål må takast med ved eventuelt intervju.

Krav til kompetanse

  • organisering, teamarbeid og kursverksemd krev at den som vert tilsett har gode norskkunnskapar
  • fagbrev, andre kan og søkja
  • grunna organisering med rullering må den som vert tilsett har sertifikat og disponera eigen bil

Personlige egenskaper
  • du har interesse for og ønskje om konstant læring og utvikling
  • du er positiv, fleksibel og serviceinnstilt
  • du har god ordenssans

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1120-2019-10-60 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

employer: KLEPP KOMMUNE REINHALDSTENESTA

job_industry: [Vaktmestere, renhold og renovasjon, Restaurant og forpleining]

job_function: Renholder (bedrift)

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere