Ledige stillinger

Ferievikarer ved sengeposter – Kløver 1 for Jæren DPS

Jæren DPS

4340 BRYNE

N.K.S. Jæren distriktpsykiatriske senter AS er en privat ideell institusjon som eies og drives av Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland, har driftsavtale med Helse Vest og pensjonsordning i KLP. Senteret ligger sentralt på Bryne med gåavstand til jernbane og bussholdeplass. I antall årsverk har vi 6 LIS stillinger og 9,5 overlegestillinger samt 8 psykologstillinger og 10 psykologspesialist stillinger. Senteret har til sammen 170 årsverk.

Jæren DPS består av tre differensierte sengeposter, ambulant akutt–team, ACT-team, allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, psykosepoliklinikk og forsknings- og undervisningsenhet. Senteret er både psykiatrisk sykehus og DPS for jærkommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Videre er senteret psykiatrisk sykehus for dalanekommunene Egersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund.

Les mer om Jæren DPS her

Ferievikarer ved sengeposter – Kløver 1

Vi har 3 sengeposter hvor vi søker etter ferievikarer:

Kløver 1 har ansvar for akuttinnleggelser ved senteret hvor kjerneoppgavene er utredning, diagnostikk og korttidsbehandling. Kløver 1 har 12 senger og eget skjermingsavsnitt. Akuttfunksjonen gjør at arbeidsdagen gir rom for mange varierte arbeidsoppgaver. Vi har et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Enheten har et tett samarbeid med senterets akutteam.

Kløver 2 er en voksenpsykiatrisk enhet med sengepost og poliklinikk. De fleste pasientene ved Kløver 2 har psykoseproblematikk, og en stor andel har rusavhengighet som tilleggslidelse.

Kløver 3 er en kompetansepost for affektive lidelser, angst, personlighetsforstyrrelse og spiseforstyrrelser. Miljøpersonalet består av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, psykiatriske hjelpepleiere og hjelpepleiere. Vi har et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø som er preget av humor, åpne dører og kreativitet.

Vi har behov for ferievikarer i perioden medio juni – medio august. Aktuelle søkere vil bli kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen.

Under kontaktinfo ser du en oversikt over kontaktpersoner for sengepostene. Skriv i søknaden din hvor du helst vil jobbe.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i det miljøterapeutiske tilbudet på posten
 • Praktiske arbeidsoppgaver / daglige rutiner

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker fortrinnsvis sykepleier/vernepleier, men studenter og andre med erfaring
  fra psykiatri eller lignende fagfelt er også av interesse
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode norskkunnskaper kreves, muntlig og skriftlig

Utdanningsretning

 • Helsefagarbeider / Hjelpepleie
 • Vernepleie
 • Sykepleie

Personlige Egenskaper

 • Liker å jobbe i relasjon til mennesker med psykiske lidelser
 • Ansvarsbevisst og løsningsfokusert
 • Liker varierte utfordringer og har evne til omstilling i et aktivt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Inntil 100 % stilling
 • Nødvendig opplæring og veiledning vil bli gitt
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt og aktivt arbeidsmiljø med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Stipendordning for studenter innen syke- og vernepleie

Kontaktinformasjon

Brit Elin Korneliussen, Enhetsleder Kløver 1, (+47) 51776911
Bård Bakke, Enhetsleder Kløver 2, (+47) 51776922
Brit Lise Håvarstein, Enhetsleder Kløver 3, (+47) 51776931

Arbeidssted

 Bryne

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Jæren DPS

Ref. nr.:3996487327
Vikariat heltid, Vikariat deltid
Søknadsfrist: 15.03.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3996487327&company_id=2524444827&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 1121-2018-12-20 (Oppgis ved kontakt med NAV)
Kilde: Overført fra arbeidsgiver

employer: Jæren DPS

job_industry: [Helse- og pleiearbeid, Sosial-, omsorgs- og fritidsarbeid]

job_function: Pleieassistent

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere