Studenttreff på Bryne

Hva og når?
LINK Jæren ønsker velkommen og sier litt om hvem de er. Oppmøte på Mellombels Ølstove på Bryne 27. desember kl. 16:30.
Filmen «Why him?» starter på Storstova kl. 1900. Oppmøte på Storstova senest kl. 18:50.

Vi har inntil 50 kinobilletter tilgjengelig, så her er det førstemann til mølla! Det du må gjøre for å få en billett til «Why him?» er å melde deg på vårt nyhetsbrev med navn og epostadresse. Følg oss gjerne på facebook også!
Vi møtes først på Mellombels Ølstove for en uformell samling der vi presenterer LINK Jæren og arbeidsmulighetene som finnes her i regionen. Treffet finner sted i juleferien i håp om å møte flest mulig studenter som har vendt hjem til regionen for julen. Dette vil være en god arena for å høre om dagens arbeidsmarked og hvordan fremtiden ser ut, og en fin mulighet for trivelig mingling med andre studenter.

LINK Jæren kjenner arbeidsmarkedet i regionen godt. På tross av at media skriver mye om oppsigelser og nedbemanninger, ser vi at det fremdeles er behov for unge og dyktige medarbeidere hos mange bedrifter. Gjennom dette nettverket vil vi bygge Jæren som et attraktivt sted å jobbe, leve og bo, og gjøre det lettere for arbeidsgivere og -søkere å finne hverandre. LINK Jæren er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og næringslivet i Hå, Klepp og Time.

Vi ser frem til å møte regionens studenter på Mellombels Ølstove på Bryne 27. desember, etterfulgt av gratis kino på Storstova.

PS: Tips gjerne dine medstudenter fra regionen om dette arrangementet!

Påmelding nyhetsbrev og gratis kinobillett

To spennande mellomleiarstillingar i Miljøtenesta

– Miljøtenesta gjev tenester til personar med fysisk og/eller psykisk funksjonssvikt, som har behov for langvarige og koordinerte tenester. Som mellomleiar i miljøtenesta er du del av ein brukarretta kvardag, der målet er å gi tenester tilpassa brukarane sine behov, seier leiar av miljøtenesta Toril S. Olsen. Les meir om stillingane her

Klar for nye tankar og idear?
Du blir ein del av eit motivert leiarteam som arbeider med å skape dei beste miljøtenestane for brukarane.

– Som mellomleiar må du vera i stand til å inspirere dine tilsette til å være framtidsretta og kreative, med mål om å forma gode tenester for brukarane våre. Stillingane er proppfulle av spennande utfordringar, seier Toril S. Olsen.

– Me treng gode leiarar som kan sjå styrken hos dei tilsette, og som kan legge til rette for utvikling og mestring. Dersom søkar i tillegg har erfaring med økonomistyring, administrasjon og leiing, er det positivt, seier Olsen. Ho forsikrar om at leiarane vil få god støtte og nødvendig opplæring for å lykkast.

– Søkarane må ha den formelle utdanninga på plass og har vore nokon år i bransjen. Desse mellomleiarstillingane er ei spennande sjanse for dei rette personane – både interessant og utfordrande, seier Toril S. Olsen.
Lær meir om miljøtenesta i Time

Interessant og utfordrande arbeid
Det er to stillingar som no vert lyst ut. Den eine mellomleiaren vil ha ansvar for brukarar som bur i bufellesskap og for tenesteyting i private heimar. Den andre vil ha ansvar for brukarar i bufellesskap og på dagsenter, barnebustad. Begge stillingane byr på varierte arbeidsdagar med mange flotte opplevingar, mykje læring og meiningsfylte problemstillingar.

Høyrast dette interessant ut? Få meir informasjon om stillingane her

Vil du ha ei spennande og framtidsretta leiarstilling?

– Me søker ein person som kan tenke nytt, og finna ut korleis vi best kan løyse framtidas utfordringar i heimetenesta. Målet er å få inn ein person som ser utviklingspotensialet, og som klarer å ha eit overordna blikk på den vidare utviklinga, seier kommunalsjef for omsorg Anlaug Ringvold Mesfin. Les meir om stillinga her

Søker løysingsorientert leiar
Leiaren vil vera del av kommunalsjefen si leiargruppe og deltar i rådmannens leiarforum.
– Dei fire tenesteleiarane skal samarbeide i kommunalsjefen si strategiske leiargruppe og saman finne gode tenester for dei felles brukarane våre. Den som får stillinga vil altså ha mange dyktige folk å spele på lag med, seier kommunalsjef Mesfin. Les meir om omsorg i Time kommune

Spennande pilotarbeid
I heimetenesta får ein ta del i mykje interessant arbeid. Dei er involvert i både lokale og nasjonale forskingsprosjekt.
– Vi er mellom anna med i ein nasjonal pilot for førebygging av underernæring. Prosjektet er ein del av Helsedirektoratet sitt program for pasienttryggleik og me gler oss til å sjå resultata, fortel kommunalsjefen.
Les meir om dette arbeidet her


Framtidsretta pådrivar
Time kommune søker etter ein person som er framtidsretta, framoverlent og med evne til å omstille seg. Den som får jobben må vera ein positiv pådrivar for innføring av nye arbeidsmetodar, nye elektroniske verktøy og velferdsteknologi.
– Me er avhengige av å finne ein god leiar som kan delegere ansvar, og som tør å løfte fram sine leiarar. Søker må ha erfaring frå offentleg sektor og kompetanse på økonomistyring, administrasjon og leiing, seier Anlaug Ringvold Mesfin.

Høyrest dette ut til å vera noko for deg? Klikk her for å søke på stillinga!

Satser på ung arbeidskraft

Risa AS ønsker å vise at anleggsbransjen er en attraktiv arbeidsplass også for de unge. Selskapet har i mange år prioritert lærlinger og utviklet selskapet til å være en populær plass for de unge både under læretiden og etter avlagt fagprøve. 
 
– Dette er en viktig personlig sak for meg. Det planlegges mange store utbygginger i vår region i årene framover. Vi er en industriell aktør som planlegger for framtiden, og vi skal være en sterk norsk leverandør. Dette er et evighetsprosjekt som aldri tar slutt, og da kommer vi ikke utenom de unge, sier Bjørn Risa, som forteller at det nye lærlingesenteret skal føre til en dobling av læreplasser i bedriften – fra 25 til 50.  
 
Lange dager med mye læring 
Målet er at rundt ti prosent av arbeidsstokken i Risa AS skal være lærlinger. På Heskestad tilbys disse lærlingene muligheter for læring og trening i fag som vei og anlegg, fjell og bergverk, maskinfører, og administrasjon. Her skal opp til 30 lærlinger bo og trene på fagene i opptil to måneder. 
 
Det er dårlig med mobil- og internettdekning her så det blir lange dager med jobbing til åtte om kvelden, sa Risa med et smil under åpningen av lærlingesenteret 25. august. 
 
Så lærlingene skal ikke kjede seg, og etter avsluttet arbeidsdag blir det også mulighet for å bruke selskapets gravemaskinsimulator. 
 
Den som bruker simulatoren mest får en ukes opphold i Syden, lovet Risa-gruppens eier. 
 
Rekorder og nye markeder 
Det er smart å ha dyktige, unge arbeidere klare til å gjøre en skikkelig innsats, spesielt for Risa AS. Selskapet har nå nemlig en historisk høy ordrereserve, med ordre for 2,2 milliarder kroner.  
 
Vi har brukt ventetiden mens markedet var litt dødt på grunn av nedgangen i oljå til å gå inn i nye markeder som energi, tunnelrehabilitering, vann og avløp, og ikke minst samferdsel. Nå ansetter vi nye kollegaer ukentlig, for her blir det travelt fremover. Da er det jo også veldig fint at fremtiden til selskapet er i ferd med å modnes og opplæres på Heskestad, smiler Risa. 

Blir du vår neste kultursjef?

– Den nye kultursjefen kommer til å ha et overordnet ansvar for hele kulturområdet, så dette er en stor og viktig stilling. Den rette kandidaten har kulturfaglig bakgrunn og utdanning å vise til. Vedkommende må selvsagt også være flink til å markedsføre kulturlivet både innad i kommunen og utover regionen, og vise frem de unike tilbudene vi har her, som for eksempel Garborgsenteret og biblioteket, sier Bjørn Meling, kommunalsjef i Time kommune.

Ny kino og Storstova
Allerede fra neste høst av starter byggingen av ny kino i Bryne sentrum, og Storstova blir da gjort om til et regionalt kulturhus tilrettelagt for private lag og organisasjoner som kan bruke lokalene til øving og fremføring. – Kultursjefen vil ha en viktig jobb med å koordinere dette arbeidet. I tillegg er det viktig at vi blir enda flinkere til å formidle det brede arrangementstilbudet Time har å by på, og samtidig sørge for at lokalbefolkningen vet om de tjenestene som er tilgjengelige, påpeker Meling.
Lær mer om det nåværende kulturtilbudet i Time kommune

Søknadsfrist 22. august
Søknadsfristen for stillingen er 22. august 2016 – med andre ord rett rundt hjørnet.
– Vi har stor tro på at vi vil få mange dyktige søkere. Dette er en utrolig spennende stilling hvor man får være med på å forme regionens fremtid. Kultur blir trukket frem som et utrolig viktig element i hvorvidt innbyggerne trives, og vi skal ha et meget godt tilrettelagt tilbud. Time kommune er alltid på jakt etter de beste folkene. Er du en av dem? Da tar vi svært gjerne imot din søknad, inviterer kommunalsjef Meling.

Vil ha mer eksport fra Jæren

– Vi har allerede mange flinke bedrifter som eksporterer produkter til alle verdensdeler. Målet med dette møtet er å gi relevant informasjon til de bedriftene som ennå vurderer hvorvidt dette kan være et aktuelt satsningsområde for dem. Dette er ikke en magisk formelut som løser alle problemer, men det vil definitivt gi et kunnskapsløft som kan være mye verdt for mange, forteller næringssjef i Time kommune Reidar Hebnes.

Kan nå ut til verdensmarked
Alle bedrifter som driver, eller har lyst til å vite mer om eksport, inviteres til å høre mer om dette, treffe andre bedrifter i samme situasjon, og høre foredrag av og kunne stille spørsmål til aktuelle samarbeidspartnere som GIEK, Eksportfinans, Innovasjon Norge og Finanstips. Målet med denne eksport-dagen er først og fremst å presentere det store bildet og å opprette en dialog.

– Jærens næringsliv har lenge vært rettet mot det lokale markedet, og da spesielt innen bygg og olje. Ufattelig mange bedrifter her i området besitter er en unik kompetanse, og har stort potensial for å nå ut til et verdensmarked. Spesielt i disse dager, hvor en snillere valutakurs gjør det mer interessant å benytte seg av norske bedrifter. Jæren, Rogaland og Norge er egentlig ganske små markeder, så ved å vende seg utover har man store muligheter for å øke omsetningen drastisk, påpeker Jarle Bø, næringssjef i Hå.

Eksport er fremtidsrettet
Unimek på Håland er en ledende leverandør av tjenester innenfor maskinering og bearbeiding, og hos dem står eksport for 15 til 20 prosent av omsetningen.

– Vi fikk det litt i fanget ved at vår samarbeidspartner ABB Robot flyttet til Kina. Det vi har oppdaget er at eksport slett ikke er vanskelig, med unntak av noen kulturforskjeller. Verden blir stadig mindre, så jeg er ikke i tvil om at eksport er nødvendig, og å delta på et møte som det som skal avholdes 27. mai er noe enhver fremtidsrettet bedriftsleder bør gjøre, fastslår daglig leder Kjell Kyllingstad, og påpeker at Unimek allerede er medlem av Alloyance, klyngesamarbeidet mellom mekaniske bedrifter som vil jobbe sammen om å nå ut i verden.

Må ikke gjøre alt selv
– Jærske bedrifter er veldig flinke til veldig mye, men det å be om hjelp og benytte seg av eksterne støtteapparat har aldri vært blant de fremste egenskapene. Det å forstå at man ikke må gjøre alt selv er noe vi må bli flinkere på, og det er mange som sitter på mye kompetanse om eksport som de er villige til å dele, påpeker Reidar Hebnes, og sier at det ikke er tilfeldig at møtedato er lagt til åpningen av Jærdagen, noe som vil være inkludert i programmet.

– Hvis man som bedriftsleder tror at det er en én prosent sjanse for at man kan tiltrekke inntekter utenlandsfra: Kom på dette møtet. Om så for å lære at dette ikke er noe for din bedrift. I verste fall får du en trivelig dag med andre interessante bedrifter på Jæren, inviterer Jarle Bø.

Jærbedrifter står sammen

Lange tradisjoner
På Jæren er det lange tradisjoner for å jobbe sammen og dele kunnskap, og det var i den ånden 17 bedrifter fra Tananger i nord til Vigrestad i sør ble med i Alloyance, som ble presentert på Forum Jæren 27. januar.

– Sammen har vi mulighet til å nå mye lengre enn en enkelt bedrift kan klare alene. Vi skal fremdeles være konkurrenter, men vil gjennom denne alliansen kunne gi mer utfyllende tilbud og slik skaffe flere oppdrag til mekanisk industri på Jæren, sier Inge Brigt Aarbakke.

Søker nye næringer
Totalt sett har bedriftene i klyngen, som alle har lokalt eierskap, 1000 medarbeidere og to milliarder kroner i omsetning. De skal nå stå sammen om å vinne oppdrag i utlandet.

– Nå er det viktigere enn noen gang å vise frem bredden av hva vi kan. Vi har lenge vært opptatt av olje- og gassnæringen, spesielt på norsk sokkel. Nå skal vi ut i verden, og også inn i nye markeder som grønn energi, forsvar, og luftfart, samt i enda større grad olje og gass internasjonalt, forklarer Aarbakke.

Har mye å by på
I første omgang skal samarbeidet sette en stopp for nedbemanningen og permitteringen som har fulgt nedgangen i det norske oljemarkedet.

– Målet er helt klart at vi ikke skal miste én til av de 1000 arbeidsplassene vi har. Bedriftene i Alloyance har tidligere løftet fjell og tatt store skritt. Nå skal vi gjøre det igjen. Vi har kompetansen og effektiviteten som skal til for å lykkes, kostnadskutt har gjort oss enda mer konkurransedyktige, og valutakursen er på vår side, sier Aarbakke.

Positivt for fremtiden
Klyngesamarbeidet vil også kunne føre til at bedriftene om noen år er på et høyere nivå enn noen sinne.

– Når tidene snur i oljemarkedet her hjemme skal vi samtidig som vi tar for oss der passe på å bevare de nye kundene vi nå får. Da vil det være snakk om svært gode vekstmuligheter i bransjen.

Interessert i lærlingplass? 

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere