Nyheter

Birgitte Ree og Curt Olav Aanby

Få jobb gjennom ViA

Birgitte Ree (28) og Curt Olav Aanby (29) er begge arbeidssøkende og klare for å få seg jobb. De har ulik bakgrunn og erfaring, men begge deltar på tilbudet ViA – gjennom NAV Klepp-Time, som styrker muligheten til unge arbeidsledige til å komme i aktivitet, arbeid eller utdanning.

Dato: 10. september 2019 |

Er du mellom 15 og 30 år og meldt deg som arbeidsledig kan du spør NAV om du kan få bli med på ViA – veien i arbeid.

Klar for arbeidslivet
Birgitte fra Bryne har jobbet lenge som frisør, men valgte å si opp. Etter hun ble mor ble det viktig å jobbe vanlige arbeidsdager og ha en jobb i nærheten av bostedet. Hun vet hva hun vil.

– Tungt arbeid passer meg utmerket. Lagerarbeid eller jobb i en nettbutikk er noe som appellerer til meg. Jeg har vært med på ViA i en uke nå, og har allerede levert inn åtte søknader. Gjennom ViA får jeg mer innsikt i hva som rører seg i arbeidslivet, samtidig som jeg holder motivasjonen oppe ved å møte andre mennesker med samme mål og utfordringer, forteller Birgitte.

Curt Olav ble ferdig med masterutdanningen i samfunnssikkerhet i august. Det ble ikke like lett å finne seg en jobb relatert til utdanningen.

– Gjennom ViA fikk jeg komme meg ut og møte andre. Dessuten er det alltid godt å få hjelp til å skrive en god CV og søknad. Jeg vil helst jobbe i Rogaland, men er villig til å flytte på meg. Jeg har stor arbeidslyst og klar for jobb, sier Curt Olav.

Et felles samlingsted

Rekrutteringskontakt i NAV Klepp-Time, Håvard Barene forteller at det er stor variasjon på medlemmene kandidatene i gruppen. Noen har mye arbeidserfaring og andre har lite. Utdanningsnivået varierer også. Ikke alle har fullført VGS. I stedet for å tråkke hjemme og være alene i en vanskelig situasjon, er det flott å ha en plass å møte i ukedagene hvor alle har et felles mål.

– Vi spiser frokost sammen hver morgen til fast tid. Rutiner er viktige for oss. Mange er allerede godt i gang med å søke på ledige jobber. Vi reiser ofte ut på bedriftsbesøk for å se hvordan en jobb fungerer i praksis. Da får vi også mulighet til å snakke med daglig leder og de andre som jobber der. Mange har en formening om hvordan det ser ut på et lager, og hvordan typiske sjefer er. Etter et slikt besøk sitter man som regel igjen med et annet inntrykk, og det kan virke mindre skummelt, sier Håvard.

Ønsker større samarbeid

NAV Klepp-Time ønsker flere lokale samarbeidspartnere i Rogland. ViA sitter på gode kandidater med stor arbeidslyst.

– Jeg oppfordrer mulige samarbeidspartnere til å ta kontakt med NAV om du vil være med å gi arbeidslystne arbeidstakere en fot innenfor arbeidslivet. Dette gjelder alle bransjer og alle yrker, sier Håvard.

I 2019 har 111 personer vært med i ViA. 32 av disse er i jobb i dag. 9 personer går på skole og 9 personer er i arbeidstrening. 23 personer har avsluttet tilbudet gjennom ViA.

– Vi er fornøyde med at så mange har kommet i jobb eller skole. Det viser at ViA hjelper og er et flott tiltak med å få flere i arbeid. Når det gjelder de 23 personene som har sluttet, så har noen av disse flyttet fra Rogaland, og andre har fått jobb utenom NAV, forklarer Håvard.

Godt nettverk

ViA består av tre ansatte fra NAV Klepp-Time som bruker alle sine ressurser til å hjelpe arbeidssøkende ut i arbeid eller studier. Noen er der i flere uker, mens andre noen dager.

Rekrutteringskontakt i NAV Klepp-Time, Håvard Barene og ungdomsveileder i NAV, Mari Linn Ueland og Tommy Thidesen i NAV Klepp-Time.

Rekrutteringskontakt i NAV Klepp-Time, Håvard Barene og ungdomsveileder i NAV, Mari Linn Ueland og Tommy Thidesen i NAV Klepp-Time.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomsveileder i NAV, Mari Linn Ueland og Tommy Thidesen, har kontakter i arbeidslivet og er med å holder motivasjonen på rett kurs. Håvard Barene har en unik innsikt i hva som rører seg i arbeidslivet og har direkte kontakt med arbeidsgivere som søker etter arbeidskraft.

– ViA har tre samlinger i uken, med tema som jobbsøking, økonomi, sjef i eget liv, samfunnsspørsmål og dagens arbeidsmarked. Formålet er å få jobb eller supplere på med utdanning. ViA hjelper deg med å holde motivasjonen oppe og oppmuntrer deg til å søke på ulike jobber via NAVs nettverk, forteller Håvard.

Om du søker økonomisk støtte av NAV og er klar for arbeidslivets utfordringer, blir du vurdert opp mot aktivitetsplikten. Mottar du økonomisk sosialhjelp skal du være i en arbeidsrettet aktivitet.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere