Nyheter

Jærbedrifter står sammen

Aarbakke, Depro og 15 andre bedrifter innen avansert mekanisk industri på Jæren har etablert klyngesamarbeidet Alloyance, som skal sørge for at medlemmene når ut til nye, internasjonale markeder.

Dato: 2. februar 2016 |

Lange tradisjoner
På Jæren er det lange tradisjoner for å jobbe sammen og dele kunnskap, og det var i den ånden 17 bedrifter fra Tananger i nord til Vigrestad i sør ble med i Alloyance, som ble presentert på Forum Jæren 27. januar.

– Sammen har vi mulighet til å nå mye lengre enn en enkelt bedrift kan klare alene. Vi skal fremdeles være konkurrenter, men vil gjennom denne alliansen kunne gi mer utfyllende tilbud og slik skaffe flere oppdrag til mekanisk industri på Jæren, sier Inge Brigt Aarbakke.

Søker nye næringer
Totalt sett har bedriftene i klyngen, som alle har lokalt eierskap, 1000 medarbeidere og to milliarder kroner i omsetning. De skal nå stå sammen om å vinne oppdrag i utlandet.

– Nå er det viktigere enn noen gang å vise frem bredden av hva vi kan. Vi har lenge vært opptatt av olje- og gassnæringen, spesielt på norsk sokkel. Nå skal vi ut i verden, og også inn i nye markeder som grønn energi, forsvar, og luftfart, samt i enda større grad olje og gass internasjonalt, forklarer Aarbakke.

Har mye å by på
I første omgang skal samarbeidet sette en stopp for nedbemanningen og permitteringen som har fulgt nedgangen i det norske oljemarkedet.

– Målet er helt klart at vi ikke skal miste én til av de 1000 arbeidsplassene vi har. Bedriftene i Alloyance har tidligere løftet fjell og tatt store skritt. Nå skal vi gjøre det igjen. Vi har kompetansen og effektiviteten som skal til for å lykkes, kostnadskutt har gjort oss enda mer konkurransedyktige, og valutakursen er på vår side, sier Aarbakke.

Positivt for fremtiden
Klyngesamarbeidet vil også kunne føre til at bedriftene om noen år er på et høyere nivå enn noen sinne.

– Når tidene snur i oljemarkedet her hjemme skal vi samtidig som vi tar for oss der passe på å bevare de nye kundene vi nå får. Da vil det være snakk om svært gode vekstmuligheter i bransjen.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere