Time Kommune

Time Kommune

Time kommune ligg midt på Jæren med Bryne, «Byen på Jæren», som administrasjonssenter. Om lag 2 000 arbeidstakarar i eit mangfald av yrkesgrupper der alle dreg i lag for å få ein «Trygg og framtidsretta» kommune å leva i og å bu i. Innovasjon har stort fokus i kvardagen vår. Fleire av tenesteområda våre er med i internasjonale prosjekt.
Omsorg i Time
Verdast beste stilling

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere