13 000 nye innbyggere til Klepp

Klepp kommune har hatt en befolkningsvekst på 32,3 % fra 2000 til 2013. Utbyggingen på blant annet Orstad og Tjøtta vil bidra med å gjøre Klepp kommune til en attraktiv kommune å bo og leve i for både tilflyttere og de som allerede bor her. Orstad blir mer sentralt, spesielt med den planlagte veiforbindelsen fra riksvei 44 i vest til E39 ved Bråstein­­­­­.

Klepp vokser

Høy aktivitet i Jærregionen og høye bostedpriser i de urbane områdene på Nord-Jæren har ført til en økning av tilflyttere til Klepp. Med årlig vekst på 2,5 prosent og et snitt på 2,5 personer per bosted fører dette til et økt behov for flere bosteder frem til 2025. Det er også startet utbygging på Pollestad, Klepp stasjon, Nordlysvegen og Bybåndet sør – som omfatter arealer fra Ganddal i nord til Lye i sør som skal bygges ut de neste 30 årene.

Næringssjef Kåre Strand i Klepp kommune forteller at de ser en tydelig utvikling i retning av at folk ønsker å bo, arbeide og gjøre sine innkjøp uten å bruke for mye tid på reising.

Kåre Strand er næringssjef i Klepp kommune (Foto: Nina Kalvatn Opsahl - Jærbladet).

Kåre Strand er næringssjef i Klepp kommune (Foto: Nina Kalvatn Opsahl – Jærbladet).

– Nye boligfelt i Klepp vil derfor bety flere som handler på Jæren og flere som søker arbeid her. Utbyggingen vil ha en tydelig positiv effekt på handelen på Jæren, og på sikt også legge grunnlaget for at nye produksjonsbedrifter etablerer seg sør for Sandnes.

Det største området for boligbygging er på Orstad og skal huse om lag 10 000 innbyggere. Orstad har i dag omlag 2 200 innbyggere. I dag er området er preget av industri og næringsvirksomhet. Nærheten til Øksnevadporten gjør at området ligger til rette for å få et godt tilbud inn i kollektivtrafikken. Det er også her kommunen har størst potensial for videre utbygging i fremtiden. På sikt vil det også komme både skole og barnehage i området.

Tar vare på jordbruket

Tjøtta Gård vil få 1000 nye boliger og 3000 nye innbygger i Klepp kommune, som får nyte godt av Brynes fasiliteter. I dag bor det om lag 2000 innbyggere i området. Et areal langs Nordlysvegen er lagt inn som bostedareal. Her vil det også bli behov for flere barnehageplasser når nye bostedsområder bli bygget ut.

Utbyggingen på Jæren styres i stor grad av føringer gitt i Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Her teller jordvern og klima svært mye.

– Det er derfor viktig å bygge rundt etablerte sentrum med bra kollektivdekning, slik at det ikke brukes arealer til å bygge opp nye handlesenter og veier til nye boligområder. Målene er å redusere nedbygging av den beste landbruksjorden, samtidig som de fleste av oss må redusere bruken av privatbil og reise mer kollektivt. Derfor er det i en regional sammenheng rett å bygge ut rundt Bryne på arealer som ikke er den beste landbruksjorda, forteller Næringssjefen.

Godt samarbeid

Tjøtta Gård er utviklet av Tjøtta Utbyggingsselskap AS som eies av Jadarhus, Team Bygg og Tomtespesialisten. Ideen om en felles utvikling av området, bygger på gode relasjoner og bred kunnskap om boligutvikling, hver for seg, og i tidligere samarbeid. Her kommer det leilighetsblokk, leilighetsbygg på to etasjer, rekkehus og eneboliger i ulike størrelser. Første spadestikk ble nylig tatt og utbyggingen er i gang.

– For meg som jobber i Klepp kommune ser jeg Jæren som et sammenhengende bo- og arbeidsmarked, og tenker derfor at det som er godt for Jæren også er godt for Klepp, avslutter Strand.

Jæren trenger flere som Ruben

– Akkurat nå lager jeg arbeidstegninger til høyttaleranlegget i Hetlandshallen, forklarer Ruben Hagen.

28-åringen sitter foran datamaskinen på kontoret sitt hos DNF på Orstad. På skjermen kan en se en 3D-tegning av hvordan rør, ventilasjon og elektro skal bygges opp i den nye, doble håndballhallen, som blir et tilbygg til den eksisterende idrettshallen.

– Vi er i full gang. Nybygget skal være helt klar til skolestart, sier Ruben.

DNF er en av partnerbedriftene i LINK Jæren

– Unge, oppdaterte ansatte er gull verdt
Daglig leder i DNF, Jarl Nilsen, forteller at bedriften hans og de aller fleste andre jærbedrifter vil ha behov for flere som Ruben fremover; kreative og uredde mennesker med en formell utdannelse i bunn. Byggebransjen er stadig i fornyelse, og unge, oppdaterte ansatte er gull verdt.

– De som skal jobbe i byggebransjen må ha en høyere grunnkompetanse enn tidligere. Bransjen blir mer og mer digitalisert og krever gode datakunnskaper. I tillegg stilles det stadig høyere krav fra myndighetene om formell kompetanse, sier Jarl.

Vil du vite mer om hva som skjer på Jæren? Meld deg på LINK Jærens nyhetsbrev.

Stor utvikling i faget
Å utforme det tekniske anlegget i Hetlandshallen er en av mange spennende oppgaver Ruben har hatt siden han begynte i DNF i 2013. Hos bedriften, som er en teknisk totalleverandør innenfor VVS, elektro og automasjon, har han vært med på alt fra byggingen av nye Bryne videregående skole og Norwegian Outlet på Ålgård til boligprosjekter på Grannes. Hagen, som er utdannet fagskoletekniker innen elkraft, forteller om en hektisk, men givende hverdag.

– Det er bånn gass. Det er så mye utvikling innen elektro, så du må følge med hele tiden, men det synes jeg er spennende. Det jeg liker best med jobben er at jeg har kjekke kollegaer og mange forskjellige arbeidsoppgaver. Ingen dager er like, fastslår han.

Les mer om DNF her.

Økende behov
DNF blir høyst sannsynlig langt fra alene om å ønske seg flere kloke hoder i tiden fremover. NHO Vestlandet sitt Kompetansebarometer for 2017 viste blant annet at 21 prosent av medlemsbedriftene i «stor grad» kommer til å ha behov for flere ingeniører de neste fem årene. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med det undersøkelsen viste året før. Behovet for ingeniører ventes å bli ekstra stort innen data, elektro, bygg og anlegg.

Jæren byr på innovative bedrifter som gir ansvar – les mer om hvorfor dette er en god plass å jobbe og bo.

Oppfordrer jobbsøkere til å ta kontakt
Jarl forteller at DNF spesielt er på jakt etter personer med bachelor- eller mastergrad innen fag som energi og miljø, fornybar energi, vann, elektroingeniør eller andre relevante bygg- og miljøtekniske fag.

Vi prøver hele tiden å ligge i forkant av utviklingen og vil alltid ta i bruk de nyeste løsningene. Derfor trenger vi kreative folk som ikke er redde for å prøve ting som ikke har vært gjort før, sier han.

DNF-lederen oppfordrer jobbsøkere med relevant utdannelse til å ta kontakt.

Om vi ikke har en stilling ledig akkurat nå, vil vi alltid prøve å få det til dersom riktig person søker, sier han.

Se hvilke ledige stillinger som finnes på Jæren akkurat nå: linkjaeren.no/stilling

Gikk fagskole-veien
For Ruben Hagen sin del gikk veien til å få en høyere utdannelse gjennom Fagskolen Rogaland. Etter at han fikk fagbrev som elektriker i 2011, bestemte han seg raskt for å utdanne seg videre, og begynte på den tekniske fagskolen, som er et alternativ til høyskoler og universiteter. I tre år kombinerte han en 80 prosent-stilling som elektriker med deltidsstudier, noe som innebar kveldsundervisning, pensum og eksamener.

– Det var travelt, men verdt det, sier Ruben.

Utdannelsen gjorde ham kvalifisert til å ta på seg mange nye oppgaver hos DNF, og 28-åringen trives godt med et større ansvar.

– Det er kjempekjekt. Det er mye mer allsidig enn å bare skru på stikkontakter. Du må tenke mer fremover, sier han.

Utviklingsmuligheter
Ruben oppfordrer andre unge til å søke jobb på Jæren, og mener at jærske bedrifter er ypperlige arbeidssteder, spesielt om du har ambisjoner.

– Hvis du ønsker det, får du alltid en mulighet til å utvikle deg videre. Her får du sjansen, sier han.

Vil du komme til Jæren? Vi kobler folk og muligheter – les mer her på www.linkjaeren.no.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere