Fremtidsrettet og store karrieremuligheter

– Siden DNF er en teknisk totalleverandør har jeg mulighet til å bevege meg innenfor flere områder og forskjellige ansvarsroller. Jeg kan føle meg frem etter hva jeg synes er mest interessant. Det gjør at jeg ser for meg en lang framtid her, forteller Kjartan Topstad Konradsen, fra Vennesla.

Med en master i fornybar energi fra Universitet i Agder, og studier innen bygningsteknologi fra universitet i Tromsø, er han godt rustet til å utføre arbeidsoppgavene sine.

– Fornybar energi som sol, vind, vann og biomasse er noe jeg kan relatere til i min hverdag. Fornybar energi er svært interessant og jeg har lært enormt mye. Det er et fremtidsrettet studie som vi kommer til å ha god bruk for. Etter endt master, fant jeg ut at jeg ville utnytte dette i bygg.

Kjartan startet som prosjektingeniør i april og takket ja til jobben fordi DNF gav han mulighet til å holde seg oppdatert i faget. Han har en bred teknisk utdannelse og det var viktig for Kjartan å få brukt mye av kompetansen sin.

– Jeg får spennende prosjekter og mulighet til å ta del i komplekse, nye bygg. Jeg ble tatt svært godt imot og ble raskt med i prosjekter og fikk fort ansvar. Dessuten jobber jeg med dyktige kollegaer som alltid stiller opp og kan svare på det jeg lurer på.

Prosjektingeniør Kjartan Topstad

Prosjektingeniør Kjartan Topstad Konradsen forteller at en masterutdannelse i fornybar energi kan være krevende og kan ta litt tid.         – Hvis man bygger seg et sosialt nettverk og hjelper hverandre med sine styrker, så går det veldig greit, sier han.

Fra Vennesla til Jæren
DNF har VVS, elektro, automasjon og service som sine fagfelt, og har alltid vært et firma Kjartan har siktet seg mot. Han forklarer at mye av politikken og teknologien utvikler seg mer og mer mot tekniske bygg og at det er svært spennende å følge utviklingen.

– Hovedgrunnen til at jeg dro til helt til Jæren var at DNF liker å være med tidlig i byggefasen og virket genuint interessert i å være i front på nye løsninger. DNF gir meg muligheten til å holde meg oppdatert på det nyeste. Motivasjonen fra min utdannelse var at jeg ville bygge for fremtiden og det føler jeg DNF gir meg muligheten til.

Kjartan har lært mye på kort tid og har allerede fått tatt del i flere prosjekter. 26-åringen jobber inn mot salgsavdelingen hvor det gjelder å vinne prosjekter. Kjartans jobb er å beregne energibehovet til nye bygg. Han har ansvaret for å finne tilstrekkelig isolering og energibærere som skal til for å nå kundens krav, som blant annet TEK 17, passivhus, plusshus og svanemerket. Det skal være et godt inneklima ved å ha tilstrekkelig luftmengde, varme, kjøling og solavskjerming.

– Jeg setter meg godt inn i et prosjekt ved å forstå kundens krav og energiberegner med hjelp av dataprogrammer. Etterpå diskuterer vi hvilke løsninger som passer best for kundens bygg, slik at vi får den mest attraktive løsningen.

Klar for fremtiden
Framtidsutsiktene er klare for Kjartan. Han vil fortsette å jage etter de nyeste og smarteste løsningene. Utviklingen skjer raskt, og han vil jobbe mer og mer med fornybare energiløsninger og smarthus.

– DNF ønsker å satse på dette og derfor blir jeg nok her, forteller Kjartan.

En annen ung sørlending, som har funnet veien til Jæren på grunn av jobbmuligheter i DNF, er Kevin Omland fra Kvinesdal. Også han har ambisjonene på plass. Om fem år ser han for seg å være en erfaren prosjektleder som akkurat har fått tildelt et av DNFs nye rekordprosjekter.

Kevin har bachelor i elektronikkingeniør fra Universitetet i Agder, og et årstudium i prosjektledelse fra Høyskolen i Kristiania i Oslo. Det var viktig for ham å ha en teknisk utdanning i grunn, for å så supplere med prosjektledelse.

– Prosjektledelse er noe som er veldig i vinden og etterspørselen etter personer med akademisk utdannelse innen faget øker. Samtidig trives jeg med travle dager hvor man får en enorm variasjon i arbeidsoppgaver der man jobber både i lag og alene, sier Kevin.

Prosjektleder Kevin Omland

Prosjektleder Kevin Omland (24) var nylig prosjektleder for to butikklokaler på Jærhagen kjøpesenter. Her leverer de rør, elektro og ventilasjon. – Det kan være veldig krevende og problematisk siden jobben utføres i et eksisterende bygg. Dette kan føre til flere uforutsette hendelser, men det må man regne med i prosjektarbeid, forteller Kevin.

Mange muligheter i DNF
DNF gir mange muligheter siden bedriften har en god størrelse med flere avdelinger. Mange har byttet stillinger innad i selskapet og det kan være gunstig for å finne ut hva man vil satse på. De ansatte har også flere sosiale aktiviteter som de gjør sammen på fritiden. Pistolskyting, vannski, golf, sykling og motorsport er aktiviteter de ansatte kan være med på. Aktivitetene lager et godt grunnlag for god trivsel og et godt arbeidsmiljø.

I tillegg til det sosiale, setter Kevin pris på å jobbe i en bedrift som satser på flere fagområder.

– Dette gjør det mulig å bevege seg i flere fagområder innad i bedriften. Som prosjektleder ønsker jeg å tilegne meg mye kunnskap innen de andre områdene for å bli en så komplett prosjektleder som mulig, sier Kevin.

Med prosjektledelse-utdanning får Kevin mulighet til å prøve seg i mange forskjellige bransjer. Han  har alltid syntes at byggebransjen har vært interessant.

– Siden byggebransjen er i konstant utvikling og oppdragsmengden bare øker, er det utrolig gøy å ha fått en fot inn forbi her. Jeg er fra en liten bygd, så arbeidssted på Klepp passet meg midt i blinken.

Kevin og Kjartan er ikke i tvil om hvorfor unge mennesker bør velge en jobb i DNF.

– DNF er en utrolig bra arbeidsplass som gir deg god variasjon i fagfeltet ditt, samtidig som du får mulighet til å bli inkludert i andre fagområdet. Det er stor takhøyde og du skal ikke kunne alt fra dag en, forteller de.

 

Verdensledende på Bryne

ABB er en global teknologileder innen kraftnett, elektrifiseringsprodukter, industriell automatisering, roboter og drivsystemer. De har to klare mål: Overføring av strøm fra kraftverk til strømuttak, og automatisering av industrien fra naturressurser til ferdige produkter.

– IoT (Internet of Things) er et buzz-ord for hele industrien, men kanskje enda mer for roboter, automasjon og elektronikk. ABB har et program som heter ABB Ability ™ som definerer hvordan ABB skal drive digitalisering og IoT innenfor våre businessområder, sier Riveland.

Steinar Riveland arbeider med salgsprosjekter og hvordan ABB- lakkeringsroboter blir benyttet inn i leveranser til kunder.

ABB Ability ™ kan beskrives som en plattform for å få kunder til å vite mer, gjøre mer, forbedre – innenfor produkter, systemer, løsninger og service.

Fremtidens arbeidstakere

Fremtidens arbeidstakere er forventet til å måtte kunne mye om digitalisering og tilkoblede service. Men ABB tenker ikke kun digitalisering.

– Vi skal fortsatt ha gode produkter, godt design og god kvalitet i alt vi gjør. Vi har i dag elektronikkleverandører som sier at «alle produkter skal være tilkoblet internett innen 2020». Det vil si husholdningsartikler, hvitevarer og lignende, sier Riveland.

Det er store forventninger til digitalisering innenfor industrien. Riveland forklarer at man kan ta bilde av en del som har feilet og basert på bildet finne riktig reservedel, riktig leverandør og beskrivelse av hvordan denne skiftes.

ABB har systemer for å overvåke hvordan roboter og utstyr benyttes. Det som tidligere hadde referanse til antall timer i produksjon blir mer og mer overført til antall operasjoner, antall ganger en har benyttet en funksjon og hvordan denne er benyttet.

– Dette kan blant annet være hvor lenge en motor har kjørt, men også temperatur, hvilke omdreining, stopptider og starttider. Alt for å kunne forutsi vedlikehold på en best mulig måte og så effektivt som mulig.

Verdifullt med lærlinger

ABB har tre lærlinger, to industrimekanikere og en automatiker. I forbindelse med ABB Ability-prosjektene er lærlingene sentrale i oppbygging av automatiserte tester. De lærer alt fra å gjøre spesifikasjonene om til konkrete oppkoblingsplaner og tegninger, til utføringen av selve koblingsarbeidet og igangkjøring av testen. Lærlingene er også involvert i å lage testutstyr.

IRB 5510 er en av flere robotmodeller som ABB har.

– Ved å lære bort ting til andre, blir man mer bevisste på verdien av egen kunnskap. Det gir en ekstra stolthet for faget man jobber med. Unge lærlinger har ofte nye tanker om hvordan å gjøre ting på en enklere måte. Vi får inn nye impulser og idéer inn i etablerte arbeidsrutiner, forteller Riveland.

ABB knytter god kontakt med opplæringskontoret og skolene ved å ha lærlinger. Det gir dem kjennskap til ABBs arbeidsplass og ABB holder seg oppdatert på læreplaner.

– Dette gir et gjensidig og godt nettverk når vi seinere har mulighet til å rekruttere nye fast ansatte innen disse fagområdene, sier Riveland.

Studenter fra UiS er også involvert i blant annet utvikling og testing av algoritmer der ABB tar i bruk metoder fra kunstig intelligens, slik som neurale nettverk, men også mer tradisjonelle algoritmer for signal og databehandling.

Mange teknologiballer i luften

ABBs Digital Lighthouse Program er et initiativ fra toppledelsen i ABB for å fremme utviklingen av produkter som nyttiggjør seg nye teknologier som blant annet kunstig intelligens, virtuell virkelighet, blokkjede og skybaserte tjenester. Målet med et «Digital Lighthouse»-prosjekt er å utvikle en førsteutgave av et nytt produkt, samt få testet dette ut hos kunde, alt i løpet av ni måneder.

– Innenfor dette programmet har ABB på Bryne fått tildelt midler for å utvikle nye produkter for robotbaselakkering. Vi kaller prosjektet vårt «Connected Atomizer». «Atomizer» er det engelske navnet som brukes om det avanserte sprøytehodet som brukes for høykvalitetslakkering innen blant annet bilindustrien, forteller systemarkitekt Øyvind Landsnes i ABB Robotics.

Øyvind har fokus på fremtidige utfordringer, systemarkitektur og prosesser.

Connected Atomizer Lighthouse-prosjektet startet 1. september 2018 og varer ut mai 2019. I løpet av denne tiden vil ABB utvikle og teste løsninger for noen utvalgte brukerscenario. Se prosjektet her.

På topp innen teknologi for robotbasertlakkering

Dette prosjektet er med på å opprettholde ABBs stilling på Brynes som en av verdens ledende miljøer innen utvikling av løsninger for robotbasert lakkering.

– Det er alltid inspirerende å få være med på å utvikle nye teknologier og produkter som du vet er helt i front i verdenssammenheng. Det er bare noen ganske få andre miljøer i verden som er på samme nivå som miljøet på Bryne innen teknologi for robotbasert lakkering. Vi vet vi ligger langt fremme, men samtidig vet vi også at vi må stå på for å ikke sakke akterut. Det er en konkurranse, og vi vil gjerne være først og best innen vårt område, avslutter han.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere