Nyheter

Trenger 15 nye lærere

Skolene i Hå, Gjesdal og Klepp er på jakt etter 15 nye lærere i fast stilling på en av i de 33 skolene i jærkommunene.

Dato: 15. januar 2019 |

Jærskulen er et framtidsrettet skolesamarbeid der jærkommunene Hå, Gjesdal, Klepp og Time jobber sammen for å utvikle den beste skolen for elevene og lærerne våre. I Jærskulen arbeider vi hele tiden med å øke læringsutbyttet, og sikre og utvikle ett godt læringsmiljø.

– Vi har flere ledige stillinger fordi det er flere som går ut av lærervirksomheten. I tillegg har antall elever steget. Innføring av statlig minstenorm for lærertetthet har også medført et økt behov for flere lærere på enkelte skoler, forteller Eskil Nygaard, kommunalsjef for oppvekst i Time kommune.

Kommunen ønsker godkjente lærere med sterk faglig og pedagogisk kompetanse som vil arbeide og utvikle seg på en av kommunens 33 skoler.

– Den enkelte søker ved å gå inn på den aktuelle kommunes hjemmeside og benytte søkeportalen der. Her er også flere av kommunene tydeligere i forhold til fagbehov i skolene, samt at en gjerne «flagger» hvilke satsingsområder man har.

Finn din kommune og søk her.

Jærskulen er på jakt etter lærere som ønsker å arbeide og utvikle seg i en Jærskule der samarbeid og kollegial utvikling står sentralt.

– På lik linje med flere andre kommuner, har kommunene i Jærskulen én fellesutlysning hvert år. Dette er med å forenkler søkeprosessen for den enkelte, og særlig de som ikke søker etter en spesiell skole. Antall stillinger er aldri statisk. Innkommende søknader behandles likt og blir brukt som en søkebase frem til innmeldte stillinger er besatt, forteller Nygaard.

Her kan du lese mer om Jærskulen.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere