Nyheter

Varhaug sentrum – en møteplass for alle

Tirsdag 28. mai 2019 ble politikere, gjestebud og næringsliv de første som fikk se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av innspill fra innbyggerne.

Dato: 7. juni 2019 |

Medvirkning fra innbyggerene

Hå kommune ønsker at arbeidet med sentrumsplanen skal være åpen og tilgjengelig og at innbyggerne skal være medvirkende. Det er brukt metoder som gjestebud, folkemøter, ulike typer verksted og barnetråkk. Politikerne har vært med i prosessen. Dette har bidratt til at det har blitt en dialog mellom innbyggere og folkevalgte.

Visjon for Varhaug sentrum

Vi har mottatt mange gode forslag, og det har vært mulig å danne seg et inntrykk av hva folk syns om Varhaug sentrum og hva som kan forbedres. En av oppgavene som gjestebudene fikk var;  «Hva skal Varhaug sentrum være i fremtiden?». Gjestebudene ble bedt om å formulere forslag til en visjon for et nytt sentrum. Felles for gjestebudsforslagene var at alle fokuserer på at Varhaug sentrum skal være en møteplass. Sentrum skal ha en samlende funksjon, sentrum skal skape rom for aktivitet og opplevelser, og sentrum skal være for alle. Visjon som ble vedtatt: «Varhaug sentrum – ein møteplass for alle».

Bomiljø og uterom

I forbindelse med planarbeidet for Varhaug sentrum, inviterte rådmannen 11. april 2019 gjestebudene, ungdomsrådet, næringslivet, politikere og andre interesserte, til arbeidsverksted med tema «bomiljø og uterom». Deltakerne ble delt i grupper for å arbeide med oppgaven om hvordan Varhaug sentrum skal være.

Sentrum i dag

Verkstedet har bidratt med verdifulle innspill til det videre arbeidet. Sentrumsområdet oppleves i dag som noenlunde avgrenset. Sentrum preges av store og små tomrom og mye veiareal. Butikksentrene i hver sin ende av sentrum ser ut til å tappe kraften av den midterste delen av sentrum. Rådhuset, banken, slakteren og puben danner en liten, men aktiv klynge av sentrumsfunksjoner i kvartalet ut mot Rådhusgata. Bortsett fra arealet foran rådhuset er uterommene utformet for bil, og fremstår ikke som særlig attraktive å oppholde seg i uten bil.

Det nye sentrum

I arbeidet med sentrumsplanen er det viktig å tydeliggjøre og definere et nytt sentrum. Hjertet av Varhaug eller det nye sentrum skal konsentreres mellom de to butikksentrene med rådhuset sentralt plassert i midten. Sentrumskjernen skal utvikles som en attraktiv møteplass for alle, hvor viktige fellesfunksjoner, byrom, møteplasser og grønne områder skal bidra til å skape et levende sentrum.

Undergang Rådhusgata

Undergang Rådhusgata

Takk til alle som har bidratt

Rådmannen ønsket å samle folk som har vært engasjert i arbeidet med sentrumsplanen, rundt en matbit som «takk for arbeidet så langt». Samtidig ble politikere, gjestebud og næringsliv de første til å få se fremtidsbildene som MAD arkitekter har laget på bakgrunn av medvirkningsarbeidet og innspillene så langt. Etter presentasjonen ble det lagt opp til en kort diskusjon rundt bordene om de første inntrykkene om fremtidsbildene.

Gateforløp Stasjonsvegen

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere