Nyheter

Viktig samarbeid mellom Bryne ungdomsskule og Ungt Entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap i skolen er viktig. Elevene er grunnlaget for fremtidens verdiskapning. Bryne Ungdomsskole ønsker å ta dette på alvor og har derfor et gjennomarbeidet program for dette sammen med Ungt Entreprenørskap.

Dato: 6. november 2019 |

– Det er et samarbeid som er svært nyttig for oss og vi er takknemlige for alt Ungt Entreprenørskap stiller opp med og hjelper oss med, forteller rådgiver Erling Knutzen på Bryne ungdomsskule.

Næring på Jæren
I slutten av skoleåret på 8. trinn har Bryne ungdomsskule en periode som kalles for Næring på Jæren. Da har ungdomsskolen bedriftsbesøk av ti bedrifter fra Bryne, som har fokus på programmet jobbskygging. Her får elevene mulighet til å bli bedre kjent med seg selv, få prøve ut egne interesser og bli bevisste egne evner, holdninger og verdier. Programmet bidrar også til å skape forståelse av hva arbeidslivet krever av kunnskap og kompetanse i framtiden.

Næring på Jæren består også av andre opplegg som Innovasjonscamp og Økonomi og karrierevalg i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping, hvor elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.

Økonomi og karrierevalg er et program, som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

De beste bedriftene fra vår elevbedrift-messe i november reiser inn til UEs Juniorentreprenøren i mars hvert år og konkurrere med bedrifter fra hele Sør-Rogaland. Her fra Juniorentreprenøren i mars 2019. Bildet viser Bygdekafè elevbedrift med elevene (f.v.) Ingeborg Undheim Gundersen, Anne Malin Ree, Jimmy Xu, Randi Thrana, Kaisa Rugland og Oda Strømland.

Elevbedrift for 9. trinnet
Hver høst har alle elevene på 9. trinn elevbedrift. Da kan elevene få være med å starte sin egen elevbedrift sammen med medelevene.

– Dette skjer i nært samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Vi er blant annet med på Kickoff i Sandnes med hele trinnet på 150 elever. Her diskuterer vi innhold og opplegg med Ungt Entreprenørskap, forteller Knutzen.

Ungt Entreprenørskap stiller alltid på Elevbedrift-messen til ungdomsskolen og er med på Juniorentreprenøren hver vår med 3–6 bedrifter.

Elevbedrifts-messe 6. november
Nå er alle elevene på 9. trinn midt i produksjons- og salgsfasen av Elevbedrifts-messen. Det er ca. 30 bedrifter og full rulle.

– Alle bedriftene skal vise seg frem på vår Elevbedrifts-messe i gymsalen på Bryne ungdomsskule onsdag 6. nov. kl. 17-18.30. Litt over kl. 18 blir det prisutdelinger til beste elevbedrift, beste bærekraftig bedrift og beste stand. Da er også UE med. Velkommen!

Innovasjon og entreprenørskap
Bryne ungdomsskulen sin læreplan og signalene fra styresmaktene er tydelige; vi må jobbe med innovasjon og entreprenørskap. Alt er lagt inn under faget «Utdanningsval».

– Kristina Thomsen, som er kontaktpersonen vår i Ungt Entreprenørskap Rogaland gjør en flott innsats for at programmene og oppleggene skal fungere. Ungt Entreprenørskap er alltid på tilbudssiden og samarbeidet fungerer godt, forteller Knutzen.

Bli med i Link Jæren

Hold deg oppdatert på det som skjer

og få oversikt over ledige stillinger på Jæren

Ja! Jeg vil være en del av Link Jæren:

Meld meg på nyhetsbrev
Følg Facebook-side
Meld meg inn i LinkedIn-gruppa
Partnere