Effekten av mange bedrifter på én plass

Forum Jæren er hjem for over femti bedrifter. Synergieffekten ved å ha mange bedrifter på et og samme sted er stor. Dette nyter både reklamebyrået Olsson og IT-selskapet Powel godt av, og er selve grunnen til at de valgte å ha arbeidsplassen sin her.

Med 22 etasjer fordelt på 13 500 kvadratmeter kan man mildt sagt si at det er stor takhøyde for de som vil ha lokale her ­– hele 67,7 meter høyt. Daglig leder Dan Cato Olsson produserer blant annet markedsførings-materiell for Frelsesarméen på nasjonalt nivå og for Fuelbox. Han har dessuten sin nærmeste nabo som kunde i etasjen.

FELLESKAP

Dan Cato skryter av arbeidsmiljøet. Han flyttet inn i bygget i februar 2018 og har i ti år hatt en arbeidsplass i et mindre lokale et annet sted hvor det var stor gjennomtrekk. Han merker derfor stor forskjell på å ha lokale på Forum Jæren.

Daglig leder Dan Cato Olsson.

– Jeg synes det er veldig inspirerende å være rundt så mange ulike typer folk og bransjer. Mellom slagene får vi også tid til gode kaffepauser og en gang i måneden har vi vinlotteri, forteller han.

Dan Cato synes ikke det er en ulempe at det finnes bedrifter som jobber med det samme i bygget.

– Det viser bare at det er behov for den jobben vi gjør og at det rom for flere. Det er godt med konkurranse. Det er sunt, sier han.

LÆRING, NÆRING OG KULTUR

Forum Jæren byr på en rekke ulike typer kontorlokaler for både små og mellomstore bedrifter. Visjonen bak Forum Jæren var å skape en ny bydel der læring, næring og kultur skulle virke sammen for at de ulike områdene gjensidig styrket hverandre.

– Jeg merker godt fordelen med å være flere bedrifter på en plass. Man knytter nye bekjentskap og kan lettere løse hverandres utfordringer, forteller Dan Cato.

Mer enn 300 mennesker jobber på Forum Jæren. Koblingen mellom næring, læring og kultur har bidratt til å gjøre Bryne til et regionssenter som tiltrekker seg flere og flere bedrifter og offentlige aktører.

GODE FASILITETER

En annen bedrift som drar nytte av å ha lokale i Høyhuset er teknologiselskapet Powel. Solution Manager Atle Vaaland og CEO Trond Straume forteller at Høyhuset gir en bedre profilering av Powel i regionen.

CEO Trond Straume i Powel AS.

– Det er moderne, lyse og funksjonelle lokaler med god tilgang til flotte møtelokaler. I tillegg har vi tilgang til en felles kantine. Det er et pluss både i hverdagen og når vi får besøk. Vi setter stor pris på opplevelsen av å tilhøre et større felleskap. På toppen av alt så har vi regionens beste utsikt, forteller Straume som opprinnelig er fra Sandnes.

 

Solution Manager Atle Vaaland i Powel AS.

MANGFOLD TILTREKKER

Powel jobber med å utvikle programmer. Noe av grunnen til at Powel valgte å flytte inn på Forum Jæren var nettopp på grunn at det var flere ulike firmaer her i samme bygning.

Foreløpig deler ikke Powel etasje med andre firmaer. De har over 70 prosent av 10. etasje og har mulighet til å utvide til hele etasjen.

– Mangfold er bra, men vi syns det er spennende hvis flere og flere teknologiselskap vil flytte inn. Min erfaring er at det ofte er ikke planlagte møter som kan skape en ny ide. Når det er samlet flere firmaer på samme sted er sjansen større for at det kan bli en ny relasjon. I noen heldige tilfeller kan det bli starten på noe nytt, forteller Vaaland, som til daglig har kontorplass i bygget.