Et livskraftig mangfold

«På Jæren me potla og græve», sang visegruppa Vind i gardhol i 1981. Og det graves ennå i jorda her, slik det har gjort i uminnelige tider. Men jordsmonn, flittige hender og lyse hoder har gjort at regionen vår i dag er et kraftsenter for framtidsrettede, vitale næringer. Vi får det til, rett og slett.

I Time, Klepp og Hå er det til sammen over 9000 registrerte foretak og virksomheter. For den som kan og vil noe er det ikke vanskelig å få jobb. Gode krefter blir verdsatt, og spekteret av bransjer er rikt og variert: Industri og produksjon, IT, helse og kultur, finans, olje og gass, maritim teknologi, bygg og anlegg, data og teknologi, logistikk og salg. Mange av Norges største bedrifter ligger på et av de mange næringsområdene våre. Korte avstander gjør kommunikasjon og arbeidsutveksling mellom bedrifter og kommuner enkelt.

En «advarsel», om du vil: Jærbuen er direkte og ufiltrert. Arbeidsmiljøet her er preget av ærlighet og sunn bakkekontakt, sjefer i slips er en sjeldenhet og mennesker som har drivkraft og initiativ, blir belønnet og ikke bedt om å holde seg på plass.

Se også

Ledige stillinger

Arbeidsmarkedet på Jæren er både levende og lovende. Sjekk mulighetene!

Starte eller utvikle bedrift

Har du en god idé, så kom til Jæren med den – her blåser det medvind fra alle kanter!