Starte eller utvikle bedrift

Stolt tradisjon og god samarbeidsånd er en kombinasjon som gründere stadig får gleden av å oppleve. På Jæren ser vi muligheter, ikke problemer, og nye arbeidsplasser skapes på løpende bånd.

Næringsutvikling står høyt på agendaen i alle de tre kommunene våre. Hos oss skal den som sår et frø, oppleve at det spirer og vokser. Din skapervilje fortjener vår støtte!

Se også

Næringslivet på Jæren

Stolte tradisjoner, positive holdninger, ukuelig skaperkraft. På Jæren venter mulighetene.

Ledige stillinger

Arbeidsmarkedet på Jæren er både levende og lovende. Sjekk mulighetene!