Sparebanken Vest

Sparebanken Vest

Sparebanken Vest – Nærbø æ best! Gjennom et sterkt lokalt engasjement og ved å bygge stein på stein, har Sparebanken Vest fått en solid posisjon både i bedrifts- og privatmarkedet på Jæren. Da banken i 2021 ga 11 millioner til Nærbø IL, var det det største...

les mer
Risa AS

Risa AS

Risa AS er en av landets største entreprenører innenfor bygg og anlegg. Vi driver med riving, sprenging, boring, graving og veivedlikehold.

les mer
Nordic Steel

Nordic Steel

Nordic Steel Group er et industrikonsern med selskaper i komplementære bransjer. Nordic Steel er Norges ledende kompetansesenter innen stål. Vi jobber med engineering, avansert platebearbeiding, sertifisert sveis og montasje. Vi leverer mekanisk produksjon og...

les mer
NAV

NAV

Arbeid og deltakelse har stor betydning for den enkeltes velferd. NAVs viktigste samfunnsoppdrag er derfor å bidra til et velfungerende arbeidsmarked.

les mer
Jærentreprenør

Jærentreprenør

Jærentreprenør er spesialist på totalentreprise, og er dyktige på større betongarbeider som utføres i egen regi.

les mer
Jæren Sparebank

Jæren Sparebank

Jæren Sparebank er en alliansebank i Eika-gruppen, som er et riksdekkende samarbeid mellom 69 lokale sparebanker og OBOS. Jæren Sparebank er aktiv pådriver som tredje største bank i alliansen.

les mer
Forum Jæren

Forum Jæren

Forum Jæren er et fyrtårn for jærsk næring, læring og kultur, og en motor for fremtidig vekst i regionen. Det 20 etasjers, 67,7 meter høye bygget åpnet 12. november 2009, og er hjem for mer enn femti bedrifter.

les mer
Årdal maskinering

Årdal maskinering

Vi bearbeider alle materialkvaliteter innenfor dreiing, fresing, boring og pipeboring. 95 prosent av produksjonen er oljerelatert. Vi er en moderne og innovativ bedrift med høy kvalitet på produkter og god leveringsdyktighet.

les mer
Fjordkjøkken

Fjordkjøkken

Fjordkjøkken AS er en næringsmiddelbedrift som produserer ferske ferdigretter for Fjordland AS, under varemerket Fjordland.  I tillegg så produseres det hermetikk og andre produkter for Nortura. Selskapet er lokalisert på Varhaug i Hå kommune.

les mer
DNF AS

DNF AS

DNF er en ledende teknisk totalleverandør innbefattende fagene VVS, elektro og automasjon.

les mer
ABB Robotics

ABB Robotics

ABB Robotics utvikler og produserer industrielle roboter. Vi har fabrikker i Sverige, Kina og USA, og forsknings- og utviklingsentre i Norge, Sverige, India, Japan og Kina.

les mer
Time kommune

Time kommune

Time kommune ligg midt på Jæren med Bryne, «Byen på Jæren», som administrasjonssenter. Om lag 2 000 arbeidstakarar i eit mangfald av yrkesgrupper der alle dreg i lag for å få ein «Trygg og framtidsretta» kommune å leva i og å bu i.

les mer
Klepp kommune

Klepp kommune

Klepp kommune har per i dag omtrent 1500 ansatte fordelt på 3 etater. Vi skal levere en rekke ulike og sammensatte tjenester av god kvalitet til kommunens innbyggere.

les mer
Hå kommune

Hå kommune

I Hå løfter me i lag! Kommunen har dei siste åra hatt ein kraftig vekst i folketalet og våre 1700 tilsette arbeider kvar dag med å levere gode tenester til innbyggjarar og næringsliv.   KORT OM BEDRIFTEN Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit....

les mer