Så. Vokse. Høste. Jæren har tradisjon for å utvikle gode bedrifter

Går du med tanker om å starte bedrift eller er på jakt etter et miljø hvor bedriften kan trives og vokse? Det åpne landskapet på Jæren har inspirert til å tenke nytt i århundrer. Og vi hjelper hverandre med å lykkes. Her finner du inspirerende miljøer og et næringsliv som heier på nye og gode idéer. Enten det handler om avansert robotteknologi, mekanisk produksjon, jordbruk eller matproduksjon, ligger forholdene til rette for å få gode idéer til å spire og gro.

.

Vi vil gjerne hjelpe deg med å få mer ut av Jæren

Har du en idé eller et ønske, skal vi i Link Jæren klare å finne noen som kan hjelpe deg å få det til. Vi har et stort nettverk av samarbeidsvillige og entusiastiske folk og virksomheter som enten har gjort det meste før eller ikke er redde for å gå nye veier.

Og går du med tanker om å etablere bedrift og satse på Jæren, skal vi gjøre alt som står i vår makt for å legge forholdene til rette. Ikke nøl med å ta kontakt med kenneth@brynebyen.no

Vekstpartner er en medvandrer til selskapsbyggere og tilbyr tjenester innenfor innovasjon og vekst til både nystartede og etablerte selskaper. Vi har muligheten for å koble på investorkapital gjennom Lokalkapital Jæren og bistand til teknologiutvikling og testing gjennom katapultnoden Manufacturing Technology Jæren. Vi jobber aktivt med å bygge et helhetlig og velfungerende innovasjonsøkosystem på Jæren. Du finner oss i Fusst@Jæren.

Kontakt: Møyfrid Risdalvekstpartner.no

Næringsforeningen for handel, industri og øvrig næringsvirksomhet

Bryne Næringsforening er Brynes handels- og næringsforening. Vi er drøyt 300 medlemsbedrifter innen handel, industri og tjenesteytende næringer samt besittere av næringseiendommer på og rundt Bryne.

Vi ivaretar og utvikler handels- og næringstilbudet på Bryne gjennom direkte engasjement i festivaler (Jærdagen og Potetfestivalen), nye initiativ som isbane på torget og gatefest, oppretting av egen industrigruppe på Håland industriområde, næringspolitiske høringer, løpende dialog med Time kommune og pressen samt egne løpende informasjonstiltak gjennom sosiale medier, nyhetsbrev og bryne.no.

BNF har egne undergrupper for industri, handel, uteliv/festivaler, organisasjoner og grunneiere. Kontakt kenneth@brynebyen.no eller se brynenaringsforening.no for mer informasjon og medlemskap.

Klepp Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i Klepp kommune. Foreningen er en tilrettelegger og høringsinstans for næringslivet og representerer i dag rundt 90 medlemsbedrifter. Ta kontakt på post@klepp-naringsforening.no eller les mer på klepp-næringsforening.no